02.04.2020

Česko svítí modře

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětou kampaň "Česko svítí modře" ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2008 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Vážená paní starostko,vážený pane starosto,

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětou kampaň "Česko svítí modře" ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2008 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Nemůžeme tento den jen tak přejít mlčením, zároveň jsme si vědomi, že v  současné době nelze realizovat kampaň v obvyklém rozsahu a stylu. Doslova nás překvapili zástupci některých organizací a institucí (např. MMR či ČEZ), kteří se sami z vlastní iniciativy přihlásili k myšlence kampaně s tím, že také letos nasvítí svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modrou barvou. Pokud se tedy letos setkáte s modře nasvícenými budovami, není to  z iniciativy organizátorů kampaně. O to více nás tato podpora těší.

 

Lidé s autismem a jejich blízcí  se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém období. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření koronaviru jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na 100% adaptovat.

 

Světový den zvýšení povědomí o autismu se tak  v tomto kontextu stává příležitostí upozornit veřejnost na skutečnost, že v  jejich blízkém okolí může být rodina s dítětem či dospělý člověk na spektru autismu, kteří se potýkají s nemalými problémy, uvítali by pomoc s nákupem,  společnost dobrovolníka apod.

 

V příloze posílám pro Vaše případné využití plakát k 2. dubnu - Světovému dni zvýšení povědomí o autismu a tiskovou zprávu Platformy Naděje pro Autismus, organizátora kampaně "Česko svítí modře". Nechávám na Vašem zvážení zda a jakým způsobem se připojíte.

 

Dovoluji  si Vás ještě touto cestou požádat,abyste při tvoření krizových opatření,mysleli i na občany s PAS a jejich rodiny.V mnoha případech si v současné situaci nejsou schopni zaopatřit ani základní životní potřeby.  

Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS jsou východiskem pro respektující přístup profesionálů

k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým. V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná
veřejnost a dotčené profese v působnosti rezortů práce a sociálních věcí, školství, mládeže a
tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví postupně seznamovány s Komunikačním souborem. V roce 2019
jej doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný a distribuovaný ministerstvem zdravotnictví.
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html

 

Děkuji Vám za spolupráci

S pozdravem a přáním hezkého dne                                                                                            

Marta Pečeňová

předsedkyně Za sklem o. s.

členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením  předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

koordinátorka platformy Naděje pro Autismus 

Za sklem o. s.

Pardubská 293, 763 12 Vizovice, ČR

tel.: 725 113 867

e-mail: info@zasklem.com

www.zasklem.com

www.nadejeproautismus.cz