25.05.2022

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) bude v červenci 10 dní nedostupný

1. - 10. července 2022 a také 24. - 26. června 2022 bude zcela nedostupný portál eAGRI Ministerstva zemědělství, na kterém se registr nachází. Registr nebude přístupný ani pro poskytovatele podpor de minimis. Povinná lhůta pro zaznamenání údajů o podpoře a o jejím příjemci je při tom 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory. ÚOHS a MZ prosí, aby tato odstávka byla maximálně zohledněna při poskytování podpor de minimis.

Od pátku 1. 7. (15:00) do neděle 10. 7. 2022 (23:00) bude aplikace po deset dnů zcela nedostupná z důvodu úplné technické odstávky produkčního portálu Ministerstva (portál eAGRI, https://eagri.cz), na němž se registr nalézá. V uvedeném období nebude možno do registru přistupovat a provádět v něm žádné úkony, včetně zaznamenávání Vámi poskytnutých podpor.
Tomuto kroku bude předcházet ještě jedna mimořádná odstávka registru, a to od pátku 24. 6. (16:00) do neděle 26. 6. 2022 (23:00).

Více informací naleznete v přiloženém dopise ÚOHS.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se avizované nedostupnosti a jejich důsledků se můžete po pracovní linii obracet na Ing. Janu Možnou z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (tel. 542 167 883, jana.mozna@uohs.cz) či na Mgr. Pavla Mistríka z Ministerstva zemědělství (tel. 221 812 020, pavel.mistrik@mze.cz).

ZDROJ: ÚOHS