23.11.2021

Budoucnost digitalizace ve venkovských oblastech

Chcete se zapojit do dvou workshopů projektu Desira, který hledá odborníky na digitalizaci, problematiku venkovských oblastí a zároveň s praktickými zkušenostmi s fungováním samospráv?

Projekt DESIRA „Assessing the socio-economic impact of digitalisation in rural areas“ v rámci EU Rural Digitalisation Forum zve k zapojení experty do dvou workshopů. Experti budou předvídat budoucí vývoj v této oblasti do roku 2031 v návaznosti na „Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti 2040“.

Workshopy se budou konat 7. prosince 2021 a 8. února 2022. Více informací včetně přihlášení je možné zde.

 

Konsorcium DESIRA řeší interdisciplinární výzkumný projekt s 25 partnery, kteří přinášejí odborné znalosti v oblasti zemědělské ekonomiky, sociologie venkova, informačních technologií, metodologie socioekonomického hodnocení v oblasti digitalizace, politologie a práva, agronomie, zapojení zainteresovaných stran, komunikace atd. Cílem projektu je zlepšit schopnost společnosti a politických orgánů reagovat na výzvy, které digitalizace přináší v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech.

 

V případě zájmu se neváhejte přihlásit na výše uvedeném odkazu a současně budeme rádi, pokud své zapojení oznámíte kontaktní osobě Sekce regionálního rozvoje zahraničních vztahů: Jan Lehejček

lehejcek@smocr.cz

+420 732 178 013