28.06.2024

ANKETA - Problematika toulavých zvířat

Na základě žádosti Ministerstva zemědělství Vás chceme požádat o spolupráci při získávání relevantních informací ohledně situace s toulavými zvířaty na území měst a obcí v České republice. Data získaná z ankety budou nápomocná při posouzení aktuální situace v České republice a zároveň pomohou při případném nastavení vhodného rámce řešení do budoucna. O zodpovězení uvedených otázek prosíme do 26. července 2024.


1. Potýká se vaše obec s problematikou toulavých zvířat (koček nebo psů)?

2. Provádí vaše obec pravidelné kastrační programy těchto toulavých zvířat?

3. Máte uzavřený smluvní vztah s útulky pro zvířata?


* povinný údaj

O zodpovězení uvedených otázek prosíme do 26. července 2024.