03.08.2020

Agenda 2030 očima místních samospráv napříč Evropou

Platforma – CEMR, jako pan-Evropské uskupení hájící zájmy a koordinující společné aktivity municipalit a regionů napříč Evropou, se rozhodla udělat průzkum, jaké mají zkušenosti místní samosprávy právě s SDGs v rámci jejich aktivit. Studie se zúčastnilo 34 asociací měst a regionů z 28 evropských zemí (16 z EU, 12 mimo EU). Výstupem je zajímavá publikace.

V posledních letech si stále více lidí uvědomuje, jak moc je dnešní svět propojený. Chování jakéhokoliv člověka v konečném důsledku vždy zasáhne každého z nás. Důkazem budiž například současná koronavirová pandemie, která paralyzovala téměř celý svět a jejíž důsledky budeme ještě nějaký ten čas pociťovat víceméně ve všech odvětví lidské činnosti. Výrazné klimatické výkyvy (sucha, povodně) nejen jako důsledek lidské činnosti pociťujeme i v Česku. Příkladů, by bylo jistě ještě víc, nicméně je zřejmé, že je potřeba jakékoliv nově vznikající politiky či plány brát vážně a myslet na udržitelnost těchto kroků. A právě proto jsou tu Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které představují program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030), a které navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Města a obce jako významní hybatelé rozvoje v území mají na naplňování těchto cílů a tím pádem i na udržitelná opatření velký vliv. Platforma – CEMR, jako pan-Evropské uskupení hájící zájmy a koordinující společné aktivity municipalit a regionů napříč Evropou, se rozhodla udělat průzkum, jaké mají zkušenosti místní samosprávy právě s SDGs v rámci jejich aktivit. Studie se zúčastnilo 34 asociací měst a regionů z 28 evropských zemí (16 z EU, 12 mimo EU). Výstupem této činnosti je zajímavá publikace, na které se podílel v pozici klíčového informanta i Svaz měst a obcí ČR jako partner Platformy. Publikace pod názvem „The 2030 Agenda through the eyes of local and regional governments’ associations“ je v současnosti již dostupná online v anglickém jazyce.

Hlavní zjištění jsou:

 • 4/5 dotazovaných asociací má povědomí o SDGs a odkazují na ně
 • 1/3 dotazovaných asociací využívá cíle udržitelného rozvoje jako důležitý odkaz ve svých strategiích místního a/nebo regionálního rozvoje
 • 59 % dotazovaných asociací se zabývá SDGs prostřednictvím meziresortních pracovních metod
 • Asociace a jejich partneři:
  • Rozvíjí společné činnosti s externím partnerem
  • Pracují s politickými prohlášeními
  • Podporují sladění plánů místního rozvoje s SDG

Dále se publikace věnuje tématice decentralizované spolupráce, výměny a budování kapacit, občanského zapojení do veřejných politik atd. Například na straně 23 je představen monitorovací a hodnotící nástroj. Ten je založený na výběru ukazatelů poskytovaných v nástroji Reference Framework for Sustainable Development (RFSC), který by měl být základem pro každoroční hodnocení a sledování pokroku směrem k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Ze získaných zjištění v rámci publikace pak vyplývá 5 klíčových doporučení:

 • Zvýšit podporu a uznání místních samospráv ze strany národních vlád při lokalizaci SDGs a podpora učení mezi rovnocennými partnery z řad municipalit na EU i mezinárodní úrovni
 • Podporovat víceúrovňová a vícestranná partnerství jako předpoklad pro realizaci cílů udržitelného rozvoje
 • Přidělit finanční prostředky a zvyšte podporu určenou na lokalizaci SDGs
 • Využít co nejvíce sdružení místních a regionálních vlád, aby pomohly podpořit iniciativy zvyšující povědomí o SDGs a urychlily proces lokalizace
 • Poskytovat relevantní informace vládám na nižší než státní úrovni, včetně podpory sběru transparentních a otevřených údajů pro sledování pokroku

Publikace přináší mnoho dalších cenných zkušeností místních samospráv, které si můžete pročíst buď v online publikaci, případně by v následujícím měsíci mělo dorazit cca 5ks tištěných publikací, o kterou si případně zažádejte. Kontaktní osobou je referent zahraničních vztahů SMO ČR - Jan Lehejček (lehejcek@smocr.cz).

 

Bc. Jan Lehejček

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů