20.11.2020

4. událost IUC mezi městy

Připojte se ke 4. a poslední globální události Mezinárodní iniciativy pro městskou spolupráci. Prostřednictvím on-line semináře se ve čtvrtek 3. prosince od 09:00 do 17:30 spojíte s více než 160 městy po celém světě.

Co je cílem semináře?

Program IUC již propojil více než 80 městských a 20 regionálních párů po celém světě. Tato partnerství pak spolupracují při hledání udržitelných řešení naléhavých rozvojových výzev. Tato spolupráce napomáhá realizaci opatření v oblasti ochrany klimatu a vede k uplatňování cílů udržitelného rozvoje (SDG) a nové městské agendy EU na místní úrovni. IUC tak nabízí všem městům a regionům po celém světě příležitost k výměně zkušeností

Čtvrtá (a závěrečná) akce IUC mezi městy proto bude příležitostí k zamyšlení se nad tím, čeho program doposud dosáhl. Tato konference poskytuje nejen příležitost zmínit úspěchy, ale také porozumět výzvám, kterým čelí města a regiony, a společně identifikovat řešení, jak je překonat. Slouží také jako vhodný okamžik pro shromáždění všech osob zapojených do IUC na jednom místě, i když virtuálním, a poblahopřát jim k jejich práci a úsilí, zejména s ohledem na konkrétní potíže tohoto mimořádného roku.

Proč se zúčastnit?

Evropští a mezinárodní zástupci, včetně místních a subnárodních úřadů, představí své zkušenosti formou podrobného představení inovativních příkladů místního udržitelného rozvoje a opatření v oblasti klimatu.

Interaktivní skupinové diskuse dávají účastníkům možnost vzájemné výměny zkušeností, zejména hlouběji se ponořit do dvou hlavních tematických oblastí:

  • Dopoledne bude věnováno diskuzi o rozvoji měst prostřednictvím optiky zvláštních výzev, kterým čelí globálně během pandemie Covid-19 a následných snah o nastartování Zelené dohody, která stále udržuje pokrok směrem k udržitelnosti. 
  • Odpoledne budou mít všichni účastníci možnost diskutovat o dlouhodobých strategiích v oblasti klimatické neutrality a souvisejících výzev správy. Je zřejmé, že se jedná o dlouhodobý trend, který nesmí být zpomalen navzdory současnému úsilí o oživení, ale musí být urychlen současně. 

Města a regiony stojí před environmentálními, finančními, socioekonomickými a klimatickými výzvami,  a je nutné, aby se zavázaly k inovativním, progresivním a udržitelným reakcím. Tato závěrečná akce IUC se nabízí jako cenné fórum pro diskusi o důležitých otázkách v globálním měřítku.

On-line seminář se uskuteční od 3. prosince od 09:00 do 17:30. Odkaz bude zaslán přihlášeným účastníkům.

Registrace probíhá prostřednictvím vyplnění formuláře.

Pracovním jazykem semináře je angličtina. Živé vysílání bude tlumočeno do čínštiny, japonštiny a španělštiny.