07.09.2021

3. mezinárodní workshop na téma "Problematika spojená s migrací cizinců"

Nenechte si ujít program 5.- 6. října 2021 v Praze. Workshop se koná v rámci Bilaterální iniciativy Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy, jež je součástí programu Vnitřní věci Norských fondů 2014 - 2021.

Datum konání: 5.- 6. října 2021
Místo konání: Hotel Galaxie, Suchdolské náměstí 801/9, 165 00 Praha 6

Ubytování a stravování zajištěno zdarma pro všechny účastníky.
Registraci zasílejte do 21. září 2021 na adresu michaela.spoustova@mvcr.cz

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra si vás dovoluje pozvat k účasti na aktivitě bilaterální iniciativy (dále „BI“) Programu Vnitřní věci Norských fondů 2017 – 2021 pod názvem „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“.

Cílem BI je navázání a rozvoj bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem při optimalizaci modelu spolupráce a koordinace činností mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecními policiemi a sdílení dobré praxe v této oblasti, a to především formou identifikace dobré praxe a nastavení modelu jejího sdílení, identifikace současných metod a forem dané spolupráce včetně jejich analýzy a stanovení návrhů na zefektivnění, zpracování metodiky řešení typických problémů). Plánovaným výstupem aktivity bude soubor doporučení v podobě publikace, která bude zúčastněným institucím nabídnuta k využití.  Na realizaci BI se za českou stranu podílejí zástupci Odboru bezpečnostní politiky MV (OBP), Odboru prevence kriminality (OPK), Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) a Policie ČR (PČR).

BI bude realizována formou zahajovacího a závěrečného pracovního jednání, následovat budou čtyři tematicky zaměřené workshopy, které proběhnou v ČR v období říjen 2020 – říjen 2021. Cílovou skupinou jsou zástupci obcí a měst, obecních a městských policií a příslušných odborných útvarů Policie ČR. Předpokládaný celkový počet účastníků každého workshopu je 35 osob z toho 2 zástupci norské strany. Témata jednotlivých workshopů jsou:

  1. místní záležitosti veřejného pořádku (24. – 25. 6. 2021)
  2. systémové sdílení informací a spolupráce mezi relevantními aktéry (1. – 2. 9. 2021)
  3. problematika spojená s migrací cizinců (5. – 6. 10. 2021)
  4. děti, mladiství a zvlášť zranitelné osoby (4. – 5. 11. 2021)

Výstupy tematicky příbuzných workshopů BI č. 1 a 2 budou rovněž zahrnuty do výstupů klíčové aktivity PDP4, která také probíhá v rámci Programu Vnitřní věci Norských fondů 2014 – 2021, a jejímž koordinátorem je Policejní prezidium ČR. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že z organizačního a obsahového hlediska budou však jednotlivé workshopy v rámci dané klíčové aktivity PDP4 a BI probíhat separátně a jsou nezaměnitelné. Jejich základním rozlišovacím znakem je sdílení dobré praxe na národní úrovni (klíčová aktivita PDP 4) a sdílení dobré praxe s norským partnerem (BI). Zástupců jednotlivých měst a obcí se mohou účastnit jak vybraných workshopů v rámci dané aktivity PDP 4, tak v rámci BI.

Mgr. Claudia Varhol, Legislativní a právní sekce