30.07.2014

Ženy a muži v rovnováze? Ve společnosti ano, v politice zatím ani zdaleka

Společnost tvoří více než z poloviny ženy, jejich zastoupení v české politice je však průměrně pouhých 20 %. Nízké zastoupení žen má dopad i na reálný obsah politického rozhodování. Na tuto situaci reaguje projekt „Ženy a muži v rovnováze“. 

Společnost tvoří více než z poloviny ženy, jejich zastoupení v české politice je však průměrně pouhých 20 %. Toto číslo nás ve světovém žebříčku staví na 78. místo mezi Bangladéš a Panamu[1] a dlouhodobě se nelepší. Nízké zastoupení žen má dopad i na reálný obsah politického rozhodování. Na tuto situaci reaguje nový partnerský projekt „Ženy a muži v rovnováze“ neziskové organizace Fórum 50 %. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

„Náš projekt má dva hlavní cíle – zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a začít systematicky zohledňovat specifické potřeby žen, ale i dalších souvisejících skupin, jako jsou děti a starší lidé, ve veřejných politikách a praxích“, přibližuje projekt ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková. „Podařilo se nám sehnat i skvělé partnery, kteří mají k  projektu hodně co říci. Téma je navíc nyní vysoce aktuální díky návrhu na zavedení kvót na kandidátní listiny“, doplňuje Smiggels Kavková.

Projekt má tři formální a jednoho neformálního partnera. Na mentoringovém programu pro začínající i zkušenější političky se bude podílet Severská obchodní komora a Dánské velvyslanectví v Praze. Zástupce dánského velvyslance, pan Lars Kjellberg, k tomu říká: „V Evropě usilujeme o rovné příležitosti mužů a žen ve všech sférách společnosti - a to se týká i politiky. Nikomu se ale zatím nepodařilo dosáhnout cíle vyváženého zastoupení a stále se potýkáme s mnoha výzvami. Proto spolu musíme spolupracovat a navzájem se od sebe učit. Plánovaný mentoringový program je jeden ze způsobů spolupráce a já doufám, že to bude vzájemné obohacení pro nás všechny.“

I zástupce Severské obchodní komory, Birger Husted, se domnívá, že vyrovnané zastoupení žen a mužů je důležitým tématem a uvádí konkrétní dopady, které podle jeho názoru může přinést. „Ženy často kladou důraz na jiná témata a mají jiné priority než muži. Naše skandinávské zkušeností dokazují, že když ženy vytvořily více než jednu třetinu poslanců národního shromáždění, mělo to citelný vliv na politickou kulturu. Rovné příležitosti jsou vedle transparentnosti a aktivního občanství jednou ze základních severských hodnot, a proto uvítáme pokrok v této oblasti také v České republice.“

Svaz měst a obcí bude spolupracovat na praktickém uplatňování rovných příležitostí na komunální úrovni. „Projekt Ženy a muži v rovnováze je prvním projektem, ve kterém se Svaz zabývá rovností žen a mužů. S jeho pomocí chceme prosazovat rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích – co se týče rovnoměrného zastoupení při správě obce, i při rozhodování volených orgánů, například v oblasti směřování investic. Některá zdánlivě neutrální rozhodnutí mají totiž jiný dopad na ženy a jiný na muže, typickým příkladem může být stavba fotbalového stadionu versus školky. Chceme obcím poskytnout praktický návod, kde všude lze tuto optiku uplatňovat“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR, Jana Vildumetzová.

Výzkumné aktivity mapující vztah žen a politiky zaštítí Sociologický ústav AV ČR. Zjišťovat bude například postoje veřejnosti k zastoupení žen nebo kariérní dráhy političek. Podrobnější informace o projektu naleznete v příloze nebo získáte na kontaktech níže.

Fotografie ze zahajovací tiskové konference si můžete prohlédnout na tomto místě