06.02.2020

Ze svých požadavků neustupuji, na stávající síti stavebních úřadu trvám.

Předsednictvo Svazu mi na svém dnešním zasedání dalo plnou podporu a jednoznačný mandát k vyjádření zásadního nesouhlasu s některými mediálními výstupy MMR, které jsou v rozporu s dosavadními dohodami.

„Trvám i nadále na zachování obecních stavebních úřadů v území ve stávající struktuře, tak jak bylo dohodnuto na jednání u pana premiéra Andreje Babiše, samozřejmě s rozsahem dnešních kompetencí. Stát by si měl nechat rozhodovací pravomoci při stavebních řízení zejména liniových či jiných strategických staveb financovaných ze státního rozpočtu.

Milí kolegové, naše desatero stále platí, bojujeme za zrychlení stavebního řízení, zachování stavebních úřadů v obcích a kvalitní nový stavební zákon. Zákon, který bude respektovat naši znalost území, nezastupitelné právo a poslání v oblasti územního plánování a chránit právo na samosprávu.

Váš předseda

František Lukl