18.09.2013

Z jednání Předsednictva Svazu s vládou ČR

Vláda České republiky a Svaz měst a obcí České republiky se ve středu 18. září 2013 v Praze sešly na pravidelném společném zasedání. Premiér Jiří Rusnok spolu se svým kabinetem ujistil zástupce vedení Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jiránkem o zájmu vlády pokračovat v řešení zásadních otázek majících dopad na místní samosprávy.

Společné prohlášení vlády České republiky a Svazu měst a obcí České republiky

Vláda České republiky a Svaz měst a obcí České republiky se ve středu 18. září 2013 v Praze sešly na pravidelném společném zasedání. Premiér Jiří Rusnok spolu se svým kabinetem ujistil zástupce vedení Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jiránkem o zájmu vlády pokračovat v řešení zásadních otázek majících dopad na místní samosprávy.

Hlavními tématy setkání byla aktuální bezpečnostně-sociální problematika, kde Svaz zaštítil iniciativu obcí Výzvou starostům 2013, novela zákona o veřejných zakázkách, zvýšení úhrady za výkon přenesené působnosti, odměňování starostů nebo zkrácení lhůty pro nakládání s obecními byty.

Obě strany považují za podstatné pokračovat také v přípravě na příští programové období fondů EU, kde bude důležité významně posílit schopnost koordinovat a řídit možnosti podpory na území měst a obcí. Zároveň vláda vyjádřila Svazu podporu při rozvoji dobrovolné spolupráce obcí v oblastech jejich samostatné působnosti, především v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb a nakládání s odpady.

Témata ze společného jednání budou dále diskutovány také na Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který proběhne ve dnech 19. a 20. září 2013 v Českých Budějovicích. Premiér Jiří Rusnok a další členové jeho kabinetu se zde sejdou s více než 500 primátory a starosty z celé České republiky.