30.11.2012

Využijme evropské peníze efektivně a odpovědně!

Starostové obcí a měst účastnící se XV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky nekompromisně trvají na tom, aby se zjednodušil a zefektivnil systém administrace evropských dotací. Zároveň vyjadřují zásadní nespokojenost s postupem přípravy a přípravy a schvalování návrhů reforem, které směřují k centralizaci státní správy.

Praha, 30. listopadu 2012 – Starostové obcí a měst účastnící se XV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky nekompromisně trvají na tom, aby se zjednodušil a zefektivnil systém administrace evropských dotací. Zároveň vyjadřují zásadní nespokojenost s postupem přípravy a schvalování návrhů reforem, které směřují k centralizaci státní správy. Důrazně odmítají, aby stát řešil problémy s příjmy a výdaji státního rozpočtu jako celku na úkor měst a obcí, a tím jejich obyvatel.

S přípravou na nadcházející období čerpání evropských dotací upozorňuje Svaz příslušná ministerstva na nutnost zohlednit potřeby měst a obcí, a to formou partnerství. Jejich role v území je podle ústavy nezastupitelná, a proto je nezbytné, aby byly vytvořeny podmínky pro možnost obcí koordinovat aktivity jak na daném území, tak za jeho hranicemi. Současné nastavení administrace peněz z evropských fondů jim v tom příliš nepomáhá. Situaci v mnoha obcích shrnul předseda Svazu Dan Jiránek: „Bohužel obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících v jejich katastru. Záměry těchto subjektů tak snadno mohou jít proti plánům obce, která chce například podporovat lázeňství a podnikatel přitom dostane dotaci na likvidaci pneumatik. Obce také mnohdy netuší, co chystají jejich sousedé.“ Starostové by tak právě proto, že jsou za rozvoj svého území odpovědní, jednoznačně přivítali možnost ovlivnit, co se bude na jejich území či v okolí rozvíjet.

Místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák navíc připomíná: „Je nesmírně důležité směřovat evropské dotace do oblastí, kde jsou skutečně potřeba, a zároveň nastavit systém tak, aby se zamezilo podpoře nesmyslných a předražených projektů, které ve skutečnosti žádný přínos nemají.“ Svaz proto představuje příslušným orgánům návrhy na efektivní meziobecní spolupráci v rámci území správních obvodů ORP a prosazuje sjednocení postupů jednotlivých orgánů s důrazem na maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům.

Dalším tématem konference byly probíhající reformy. Letošní reformní snahy vlády ve jménu úspor se podle přítomných odráží hlavně v rozpočtech obcí. Starostové navíc upozorňují, že vzájemná neprovázanost reforem ohrožuje stabilitu výkonu veřejné správy v území. Předseda Svazu Dan Jiránek na jednání za přítomnosti členů Parlamentu, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a náměstků z dalších resortů zopakoval: „Svaz opětovně žádá vládu a zástupce všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové i ekonomické dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům! Výsledek sociální reformy I. nakonec hovoří za vše.

Napříč jednotlivými bloky konference zaznělo, že starostové odmítají časté nálepkování svých kolegů za korupčníky, zločince nebo zloděje. Starosta obce Příšovice Antonín Lízner za všechny přítomné konstatoval: „Je tristní, že starostové jsou vždy, když vznesou jakékoli připomínky k návrhu zákona o obcích nebo i zákona o veřejných zakázkách, byť i sebevíc logické, hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády.“

Účastníci konference v této souvislosti upozorňují na širokosáhlý dopad protikorupčních úprav v legislativě. Dan Jiránek poukazuje také na úskalí současného nastavení veřejných zakázek: „Žádná novela zákona nebude nikdy naprosto bezchybná, nicméně aplikace té k veřejným zakázkám v praxi způsobuje, že se téměř bojíme zakázky vypisovat. Důsledkem tak není zabránění manipulace se zakázkami, ale jejich razantní pokles až o 82 % oproti loňskému roku, který má bohužel přímý dopad na HDP.“ Starostové by jednoznačně přivítali, aby zákon nekomplikoval obcím zadávání veřejných zakázek a umožňoval jim upřednostnit kritérium kvality provedení před kritériem nejnižší nabídkové ceny.