07.06.2013

Vysoušeče pro obce - Svaz poskytne jeden milion korun na jejich pořízení

Na pomoc obcím při odstranění dopadů ničivých povodní se na krizovém jednání Předsednictvo Svazu dne 6. června 2013 rozhodlo uvolnit 1 milion korun na pořízení tolik požadovaných vysoušečů. Současně Svaz osloví všechny své partnery, aby se k této akci připojili.

Hlavním bodem krizového jednání Předsednictva Svazu dne 6. června 2013 byla aktuální povodňová situace v České republice. Na pomoc obcím při odstranění dopadů ničivých povodní se Svaz rozhodl uvolnit 1 milion korun na pořízení tolik požadovaných vysoušečů. Současně Svaz osloví všechny své partnery, aby se k této akci připojili.

Na začátku jednání předseda Svazu Dan Jiránek ocenil probíhající pomoc postiženým obcím a jejich obyvatelům: „Rád bych jménem vedení Svazu měst a obcí ČR a jistě i jménem všech starostů, potýkajících se s povodněmi nebo jejich následky, poděkoval všem starostům, kteří neváhali a našli si partnerské obce, kterým přímo pomáhají. Zároveň si vážíme práce krajské samosprávy, ústředních orgánů státní správy, celého záchranného systému, hasičů, vojáků, neziskových organizací i dobrovolníků, kteří se podílejí na eliminaci škod způsobených ničivými povodněmi.“

Zazněla také přímá výzva Ministerstvu zemědělství, resp. vládě, aby na okamžité odstranění následků škod, včetně řešení katastrofálního stavu podfinancování hasičů, využila zisku z hospodaření státních podniků. Například jen v Lesích České republiky leží volných 6 miliard korun! Svaz bude zároveň aktivně prosazovat, aby se změnilo hospodaření s krajinou, neboť bez tohoto zásadního kroku budou v budoucnu jakákoli protipovodňová opatření nedostatečná.

V rámci solidarity s postiženými obcemi byl tento týden odložen plánovaný Sněm Svazu. Předsednictvo Svazu se shodlo na náhradním termínu jednání ve dnech 19. – 20. září 2013. Nejdůležitější celorepublikové setkání zástupců samospráv proběhne v původně plánovaných prostorách výstaviště v Českých Budějovicích.

Informace o tom, jaký je aktuální stav v postižených oblastech a co bude potřeba k zahájení obnovy zaplavených oblastí, se členové Předsednictva Svazu chystají osobně předat prezidentu republiky Miloši Zemanovi v pátek 7. června 2013 při setkání na Pražském hradě.