15.05.2014

V Brně oslavili Mezinárodní den rodin a odtajnili výsledky soutěže Obec přátelské rodině 2013

20. výročí Mezinárodního dne rodin bylo možné 15. května oslavit v Brně pod taktovkou ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Svazem. Konal se kulatý stůl, byly vyhlášeny výsledky soutěže Obec přátelská rodině a nechyběl ani program pro rodiny v brněnské ZOO.

20. výročí Mezinárodního dne rodin bylo možné 15. května oslavit v Brně pod taktovkou ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Svazem. V jihomoravské metropoli se konal kulatý stůl na téma podpora rodin, byly vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Obec přátelská rodině a nechyběl ani společensko-kulturní program pro rodiny v brněnské ZOO. 

Pozvání ke kulatému stolu, který se uskutečnil v rámci projektu Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, přijali zahraniční zástupci státní správy a nestátního neziskového sektoru ze Slovenska, Polska a Maďarska. 

Součástí akce bylo i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině 2013. Pořádá ji ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center v ČR a Svazem měst a obcí ČR. Vítězné obce dostaly diplomy a šeky s příslibem neinvestiční dotace na realizaci opatření k podpoře rodin na místní úrovni.

Výsledky soutěže Obec přátelská rodině

  • První velikostní kategorii (do 1 000 obyvatel) vyhrály Babice. Získaly tak příslib dotace ve výši 500 000 Kč.
  • Ve druhé kategorii (1 001 – 3 000 obyvatel) se na 1. místě umístily Nové Hrady, kterým byla přislíbena dotace 900 000 Kč.
  • Ve třetí kategorii (3 001 – 10 000 obyvatel) byla - díky vysoké úrovni zpracování a realizace místní koncepce rodinné politiky - udělena tři ocenění. 1. místo získaly Dolní Břežany, a to spolu s příslibem dotace 1 100 000 Kč. Prezentaci této obce najdete níže. Pomyslnou střibrnou medialy dostalo Nové Strašecí - s příslibem dotace 500 000 Kč. Třetí stupínek patří  Příboru. Získal tak příslib dotace 500 000 Kč.
  • Ve čtvrté kategorii (10 001 – 50 000 obyvatel) se vítezem stal Hodonín, který tak získal příslib dotace 1 500 000 Kč.
  • Pátou kategorii vyhrál Chomutov. Spolu s diplomem ovdržel také příslib dotace ve výši 1 000 000 Kč.

V rámci 20. výročí Mezinárodního dne rodin se odpoledne v brněnské zoologické zahradě konaly společensko-kulturní akce pro rodiny. Na programu bylo mimo jiné vystoupení pěveckého souboru Naděje z Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, zřizovaného MPSV, děti zhlédly představení kouzelníka, připraveny byly soutěže, dětské dílničky a drobné dárky. Ministryně také pokřtila mláďata kočky pouštní a rodiče mohli využít poradenství v oblasti pojistných i nepojistných dávek a pracovněprávní tématiky. 

Fotografie z akcí u příležitosti Mezinárodního dne rodin si můžete prohlédnout zde