19.09.2013

Tisková zpráva z XIII. Sněmu Svazu

České Budějovice, 19. září 2013 – Svaz měst a obcí ČR v letošním roce pořádá svůj třináctý Sněm. Na 500 starostů a starostek z celé České republiky se sjelo do Českých Budějovic, aby zhodnotili činnost Svazu a shodli se na prioritách pro následující dvouleté období. Jedná se o priority, které reagují jak na nejnovější vývoj v oblasti legislativy, tak na dlouhodobé požadavky a problémy měst a obcí. Mezi přítomné zavítal také premiér Jiří Rusnok spolu s členy svého kabinetu. Delegáti s nimi diskutovali potřeby samosprávy.

Na program Sněmu byla zařazena i aktuální problematika sociálního začleňování prostřednictvím Výzvy starostům 2013. Kromě vrcholící přípravy na budoucí programové období čerpání fondů EU k hlavním tématům Sněmu patří financování školství, problematika veřejných zakázek a veřejné podpory, veřejně prospěšné práce a veřejná služba. Dalším důležitým bodem Sněmu je diskuse o nastavení podmínek pro intenzivnější meziobecní spolupráci, která může pomoci samosprávám s řešením problémů v oblastech jejich samostatné působnosti.