04.10.2013

Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek, odeslání dopisu senátorům

Dnes byl předsedou Svazu Danem Jiránkem odeslán všem 81 senátorům dopis s žádostí o podporu vládního návrhu zákonného opatření, jímž má být novelizován zákon o veřejných zakázkách. Svaz se obává, že v případě jeho nepřijetí dojde de facto k zastavení zadávání veřejných zakázek, a tím k vážnému ohrožení zajišťování základních služeb pro občany a čerpání prostředků z evropských fondů.

Dnes byl panem předsedou Svazu měst a obcí ČR Ing. Danem Jiránkem odeslán všem 81 senátorům dopis s žádostí o podporu vládního návrhu zákonného opatření, jímž má být novelizován zákon o veřejných zakázkách.

Svaz se obává, že v případě jeho nepřijetí dojde de facto k zastavení zadávání veřejných zakázek, a tím k vážnému ohrožení zajišťování základních služeb pro občany a čerpání prostředků z evropských fondů.

Pokud novela nebude schválena, dojde k dalšímu výraznému snížení limitů pro zakázky malého rozsahu, nebude možné zadat zakázku, zůstane-li i z objektivních důvodů pouze jeden uchazeč a dojde k zablokování zadávání nadlimitních zakázek, neboť v tuto chvíli neexistují osoby se zvláštní způsobilostí, které by je měly hodnotit.