30.10.2012

Svaz zařídil obcím kompenzace za nefunkční registr vozidel

Na základě jednání Svazu poskytne Ministerstvo dopravy účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností v souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel. Dotace na jednotlivá registrační místa bude prováděna formou navýšení původní účelové dotace na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště nového centrálního registru vozidel.

Praha, 30. října 2012 - V souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel obhajoval Svaz měst a obcí ČR zájmy obcí s rozšířenou působností a požadoval, aby jim byly příslušné výdaje kompenzovány.

V návaznosti na červencové jednání Svazu měst a obcí ČR přímo s ministrem dopravy Pavlem Dobešem bylo nyní rozhodnuto, že Ministerstvo dopravy poskytne obcím s rozšířenou působností účelovou dotaci ve výši 5 000 Kč. Dotace na jednotlivá registrační místa bude prováděna formou navýšení původní účelové dotace na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště nového centrálního registru vozidel.

Předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek k tomu uvedl: „Rozhodnutí Ministerstva dopravy vítám, pracovníci příslušných obcí a měst se potýkali s nemalými problémy. Řešení komplikací znamenalo pro města a obce výdaje navíc, někdy i přesahující stanovenou kompenzaci.“

Přestože ministerstvo dopravy bude jednotlivá registrační místa přímo kontaktovat, informoval již Svaz o výsledcích jednání příslušné úřady obcí a měst.

Kontakt pro média:
Jaromír Jech
výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR
tel. 603 841 031