31.10.2013

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s možností radikálně snižovat počet poštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ

Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje okolo 3300. SMO ČR nemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jednání Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní.

Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje okolo 3300. Svaz měst a obcí ČR nemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jednání Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní.

Svaz měst a obcí České republiky se dnes dopisem adresovaným členům vlády České republiky a předsedovi Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) důrazně ohradil vůči postupu Českého telekomunikačního úřadu, který bez předchozích konzultací s představiteli územních samospráv navrhl vládě stanovit minimální počet provozoven České pošty na 2100. To ve skutečnosti představuje pokles o více než jednu třetinu oproti současnému stavu. „Podobným návrhům s takto významným dopadem na dostupnost základních služeb obyvatelstvu musí předcházet široká diskuse za účasti všech relevantních partnerů. Komora obcí se problematice omezování dostupnosti poštovních služeb intenzivně věnuje již od roku 2009. V tomto roce jsme uzavřeli také Dohodu s Českou poštou o partnerství, v roce 2011 pak ještě předseda Svazu Oldřich Vlasák s generálním ředitelem České pošty Petrem Zatloukalem podepsali Memorandum k projektu pobočkové sítě. Na základě těchto dohod se Česká pošta mj. zavázala, že o záměru měnit způsob obsluhy ve vytipovaných obcích bude dotyčné obce informovat minimálně 6 měsíců dopředu a že bez souhlasu obou stran k žádným direktivním změnám obsluhy nedojde a konfliktní případy bude řešit se zástupci Svazu,“ komentuje předseda Komory obcí a místopředseda Svazu Josef Bezdíček.

Přes ujištění předsedy ČTÚ, že jimi navržené nařízení nemusí ještě nutně znamenat hromadné rušení poštovních poboček, má Svaz značnou obavu, že může jít o první krok k jejich redukci, neboť zastánci omezování dostupnosti poštovních služeb získají v tomto nařízení významnou oporu pro své záměry. Svaz proto bude o celé záležitosti jednat i s představiteli vlády a nadále bude o zachování dostupnosti poštovních služeb v území usilovat, jak ostatně vyplývá také ze svazových priorit přijatých XIII. Sněmem.