25.04.2013

Starostové požadují směřování finančních prostředků z EU na potřeby samospráv a zjednodušení celého systému

Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX. Kongresu starostů a primátorů, který každoročně pořádá Svaz. V současné chvíli se nacházíme v období, kdy se rozhoduje o budoucím využití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu Svazu důležité oblasti, které bude možné podporovat, množství peněz určených na potřeby měst a obcí, ale také pravidla a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat.

Brno, 25. dubna 2013 - Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX. Kongresu starostů a primátorů, který každoročně pořádá Svaz měst a obcí ČR. V současné chvíli se nacházíme v období, kdy se rozhoduje o budoucím využití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu Svazu měst a obcí ČR důležité oblasti, které bude možné podporovat, množství peněz určených na potřeby měst a obcí, ale také pravidla a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat.

 Na základě zkušeností s projekty z tohoto období a problémy s proplácením z některých regionálních operačních programů mají starostové oprávněné obavy z toho, aby nový systém a celkové zaměření evropských dotací dokázalo zajistit jednodušší a efektivnější podporu rozvoje měst a obcí. „Mluvme o tom, jak se poučit ze současného období a vyvarujeme se opakování chyb. V zájmu obyvatel České republiky je jednoznačně  nasměrování evropských prostředků na potřeby samospráv a celkové zjednodušení celého systému. Proto je důležité, aby byly zkušenosti a potřeby obcí a měst při nastavování budoucího rámce zohledněny. Nepřipustíme, aby se opakovalo, že řada obcí nebo menších měst neměla k evropským prostředkům přístup, přestože obce ležící například ve vedlejším kraji je využít mohly,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek na brněnském kongresu starostů za přítomnosti zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Zjednodušení a sjednocení pravidel projektových žádostí je proto jedním z hlavních požadavků Svazu. Svaz také dlouhodobě bojuje za zohlednění potřeb všech obcí a měst, od těch nejmenších po největší. Jeden ze způsobů popsal výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech: „Připravili jsme na Svazu hned několik analýz, které jasně identifikují potřeby a problémy jak měst, tak venkova, odhadují jejich vývoj a navrhují oblasti jejich budoucího rozvoje. Stačí je jen vzít a zapracovat do strategických dokumentů. Rozvoj území má vycházet z potřeb jejich obyvatel, kdo lépe je zná než právě obce a města!?“

Součástí programu bylo i představení návrhu Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Jeho podstatou je vytvoření prostředí pro spolupráci obcí zezdola, a to při zachování jejich samostatnosti jako základní podmínky. Pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí je, mimo jiné, důležité i posílení odborných a administrativních kapacit, které v mnoha územích zatím chybí. Starostové by mohli účinně spolupracovat v oblastech samostatné působnosti (jako např. v oblasti školství, sociálních služeb apod.), ale také společně řešit rozvoj území. Na kongresu byl návrh představen výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem, který uvedl základní ideu: „Obce by vzájemnou spoluprací měly dospět k pozitivním efektům spočívajícím nejen v úspoře finančních prostředků, které by pak mohly následně využívat, ale celý návrh vede i k úvahám o tom, že by obce společnými silami, samozřejmě při zachování jejich samostatnosti, snadněji zvládaly úkoly, které jim český legislativní řád ukládá.“ Celý návrh je inspirován tzv. francouzským modelem meziobecní spolupráce, kde se, i přes odlišnosti v uspořádání veřejné správy, tento způsob spolupráce obcí velice osvědčil.