30.01.2013

Společné tiskové prohlášení vlády ČR a Svazu měst a obcí České republiky

Premiér Petr Nečas se spolu zástupci vlády a zástupci vedení Svazu v čele s předsedou Danem Jiránkem ve středu 30. ledna 2013 shodli  na společných prioritách týkajících se reformy veřejné správy, veřejného pořádku a posílení pozice měst a obcí v oblasti evropských fondů.

Praha, 30. ledna 2013 - Vláda České republiky a Svaz měst a obcí České republiky se ve středu 30. ledna 2013 sešly v Praze na každoročním společném zasedání. Premiér Petr Nečas si spolu se zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst a obcí v čele s předsedou Danem Jiránkem potvrdili zájem na prohlubování spolupráce v oblastech majících dopad na místní samosprávy. Současně se shodli na společných prioritách týkajících se reformy veřejné správy, veřejného pořádku a posílení pozice měst a obcí v oblasti evropských fondů.

1) Koncepce reformy veřejné správy

Obě strany považují za podstatné zachování dostupnosti služeb občanům. Během jednání bylo znovu potvrzeno, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu. Reformní kroky je možné realizovat až na základě důkladně zpracované analýzy stavu dosavadního výkonu veřejné správy. Zároveň se představitelé shodli na nutnosti upravit financování přenesené působnosti, a to nejpozději od 1. ledna 2015.

Zástupci Svazu poděkovali předsedovi vlády za stažení materiálu Koncepce dokončení reformy veřejné správy z vlády a vítají její dopracování. Zároveň požádali vládu, aby neschvalovala reformu veřejné správy v území bez předchozího dokončení reformy ústřední státní správy.

2) Veřejný pořádek

V oblasti veřejného pořádku je podle obou stran nezbytné zachovat v území dostupnost všech služeb zajišťujících bezpečnost obyvatel, zejména státní policie, obecní policie a jednotek hasičského záchranného sboru.

Za klíčové označili účastníci nutnost legislativně upravit zejména výkup kovů od fyzických osob, regulaci provozní doby zastaváren a zřízení centrálního registru přestupků.

3) Evropské fondy 2014 - 2020

V souladu s nezastupitelnou rolí samospráv v rozvoji území představitelé vlády i Svazu plně podporují významné posílení pozice měst a obcí v agendě evropských fondů. Právě města a obce jsou totiž jasnými rozvojovými póly růstu, se kterými se musí počítat při přípravě, koordinaci a realizaci budoucí strukturální politiky. Z tohoto důvodu se vláda zasadí o vznik jasně definovaných priorit zaměřených na potřeby měst a obcí podporovaných z evropských fondů po roce 2013. Vláda bude ve spolupráci se Svazem prosazovat urbánní a územní dimenzi ve všech operačních programech. Za tímto účelem zajistí do konce měsíce února vznik pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi při čerpání evropských fondů, a to za aktivní účasti partnerů.

Po skončení jednání představitelé potvrdili, že spolupráce bude probíhat i v budoucnosti, protože zájmem všech zúčastněných je kvalitní veřejná správa vykonávaná ku spokojenosti občanů.