22.04.2020

SMO ČR získal příslib premiéra: investice obcí jsou prioritou, vláda proto nebude krátit rozpočtové určení daní a nasměřuje další dotace obcím.

Praha 22. dubna 2020 – Budoucnost obecních a městských rozpočtů i plánovaných investic byla hlavním tématem včerejší videokonference předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla s premiérem Andrejem Babišem a některými členy vlády. Existovaly obavy, že vláda bude řešit současnou situaci také na úkor dobře hospodařících obcí, změnou rozpočtového určení daní a omezením evropských i národních dotací pro obce.

„Nejrůznější názory a spekulace v médiích o tom, jak bude vláda řešit ekonomické dopady pandemie nás starosty znervózňují. Potřebujeme vědět, zda se budou měnit pravidla a co můžeme očekávat od státu. Proto jsem vyvolal jednání s premiérem a ministry. Výsledkem je příslib, že peníze obcím nebudou jakkoliv kráceny. Vláda si uvědomuje, že investice obcí s využitím národních i evropských fondů jsou klíčové pro fungování celého státu,“ říká předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl.

Kromě předsedy vlády Andreje Babiše se videokonference zúčastnila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a další šéfové resortů: místního rozvoje, životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství, které jsou rozhodujícími úřady v oblasti rozdělování dotací z národních i evropských fondů.

Ani další finanční prostředky alokované do území nebudou nijak kráceny. Šéfové jednotlivých resortů naopak přislíbili zjednodušení i zrychlení agend, které mohou pomoci obcím při rychlejší realizaci investic. Zrychlit by se měl proces nabytí pozemků, které jsou v majetku státu. Ty budou na obce bezplatně převáděny u projektů tzv. přírodě blízkých opatření. Jde o neziskové a obecně prospěšné projekty, které jsou spojeny především s bojem proti suchu a zachováním vody v přírodě.

Obcím a městům nebudou nijak kráceny ani prostředky na digitalizaci, což přislíbil vicepremiér Karel Havlíček. Vicepremiérka Schillerová vyzvala územní samosprávy k realizaci plánovaných investic. Přes očekávaný pokles daňových příjmů (odhad vlády je 10-15 %) mají samosprávy vytvořené dostatečné rezervy na svých účtech a jsou to právě ony, kdo může pomoci nastartovat českou ekonomiku.

Vláda přislíbila pomoc v oblasti legislativy i nasměrování nových dotačních programů na rozvoj území.

„Obce a města mohou svými investicemi podržet ekonomiku celého státu. Chápeme nutnost vydání stávajících krizových opatření. Našim cílem však je, aby lidé co nejrychleji opět dostali práci, aby se firmy co nejméně zadlužovaly, aby města mohla investovat do svých projektů,“ zakončuje Lukl.

 

 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 700 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

 

Kontakty pro média:

Alexandra Kocková

zástupce pro komunikaci SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz

mob: + 420 725 607 753

Pavel Růžička

Taktiq Communications

e-mail: pavel.ruzicka@taktiq.com

mob: + 420 775 700 103