23.05.2014

S volbami do Evropského parlamentu pomůže speciální manifest

23. a 24. května se v České republice konají volby do Evropského parlamentu. Jak společně Evropu oživit? Devět klíčových poselství obsahuje Manifest místních a regionálních samospráv nazvaný „Evropské volby 2014“. 

23. a 24. května se v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu. Jde o jedinou instituci, jejíž členy volí přímo občané jednotlivých členských zemí. Jak společně Evropu oživit? Devět klíčových poselství a řadu dalších informací obsahuje Manifest místních a regionálních samospráv nazvaný „Evropské volby 2014“. Vydala ho Rada evropských měst a obcí (CEMR) a je mimo jiné dostupný na webových stránkách Svazu.   

Na 70 % směrnic, které schválil Evropský parlament, se provádí na místní a regionální úrovni. Proto je důležité zapojit se do evropského dění a přinášet do něj podněty z České republiky. „Jakékoliv volby lze chápat jako příležitost k veřejné diskuzi“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Letošní rok je pro Českou republiku rokem supervolebním a Evropský parlament je pomyslnou první zkouškou, jak dalece se lidé zapojí do společenského dění a veřejného života. Ve Svazu to považujeme za důležité, názor vyjádřený co nejširší veřejností má samozřejmě větší váhu.“

Svaz měst a obcí ČR má v současné době osobní zastoupení v Evropském parlamentu na nejvyšší úrovni. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák je také místopředsedou Evropského parlamentu. Osobně tak v této instituci hájí také zájmy českých měst a obcí. „Jedním z devíti klíčových poselství Manifestu je monitorovat využívání strukturálních fondů“, říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a dodává: „To vše s cílem dosáhnout větší územní soudržnost a snahou o větší zapojení měst a obcí do celého procesu čerpání. V této souvislosti jsem velmi rád, že v programovém období 2014+ bude poradním orgánem ministerstva pro místní rozvoj, které má evropské fondy v ČR na starosti, Stálá konference na regionální úrovni. Bude mít úlohu konzultační, komunikační i iniciační, například dávat podněty na vyhlašování výzev z jednotlivých programů.“    

Další oblasti pro oživení Evropy, která manifest obsahuje, jsou: nadále upřednostňovat zaměstnanost mladých lidí, uplatňovat mírnější a jednodušší regulaci, respektovat principy subsidiarity, stanovit ambiciózní cíle snižování emisí skleníkových plynů, zvýšit rozpočet programu Evropa pro občany, zasazovat se o hlubší integraci a demokratickou legitimitu pro Evropskou unii, podporovat další rozšiřování a podporovat jednotný celosvětový přístup. 

Rada evropských měst a obcí (CEMR) vznikla v roce 1951. Sdružuje 57 asociací v 41 zemích Evropy. Zastupuje tak 150 000 místních a regionálních samosprávy, od roku 1992 je mezi nimi i Svaz měst a obcí ČR, který rovněž podpořil Manifest „Evropské volby 2014“. 24stránkový dokument provází i video určené evropským institucím a dostupné - stejně jako samotný manifest - široké veřejnosti na adrese http://www.ccre.org/en/activites/view/35