22.01.2013

Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k volbě prezidenta republiky

Svaz vždy ctil a bude ctít svoji nezávislost a apolitičnost. Jednoznačně se proto distancuje od cílené podpory konkrétního prezidentského kandidáta.

 

Svaz měst a obcí České republiky, jako apolitická organizace sdružující v současné době 2500 měst a obcí, se jednoznačně distancuje od cílené podpory prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga, kterého ve své tiskové zprávě ze dne 17. ledna 2013 otevřeně podpořila politická strana TOP 09 a Starostové. Svaz důrazně upozorňuje, že hnutí „Starostové a nezávislí“ zdaleka nereprezentuje všechny starosty našich měst a obcí, nýbrž pouze jejich malou část. Toto zobecňování v mnoha případech poškozuje ostatní představitele měst a obcí, kteří jsou stoupenci jiných politických uskupení. Podobné zneužívání dobré značky „starostové“ proto odsuzuje.

Svaz měst a obcí ČR vždy ctil a bude ctít svoji nezávislost a apolitičnost. Svaz vystupuje proti mocenským praktikám státu ohrožujícím nezávislost a poslání územní samosprávy. To je jeho hlavním úkolem - bojovat za oprávněné zájmy měst a obcí a jejich občanů. Vstupovat do jakéhokoli politického boje, tedy i boje prezidentských kandidátů, je proto pro Svaz nepřijatelné. 

Starostové a primátoři, jako fyzické osoby, jistě využijí svého práva volit a v druhém kole dají svůj hlas tomu, komu více důvěřují. Ve volbách ať každý vystupuje sám za sebe. Je to právo nás všech.  

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR
Jan Mareš, předseda Komory statutárních měst
František Lukl, předseda Komory měst
Josef Bezdíček, předseda Komory obcí