22.03.2013

Prohlášení k přípravě na budoucí programovací období EU

Primátoři statutárních měst vyjadřují své znepokojení nad stavem příprav nového programového období, kde hrozí, že potřeby měst a obcí, tedy občanů ČR, nebudou zohledněny. A to i přes závazek vlády ČR prosazovat jejich zapracování do všech operačních programů, které jsou základem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zaslali proto premiérovi Nečasovi otevřený dopis.

Zlín, 22. března 2013 - Primátoři statutárních měst vyjadřují své znepokojení nad stavem příprav nového programového období, kde hrozí, že potřeby měst a obcí, tedy občanů ČR, nebudou zohledněny. A to i přes závazek vlády ČR prosazovat jejich zapracování do všech operačních programů, které jsou základem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Obce a města, zastupovaná Svazem měst a obcí ČR, jsou vedle státu a krajů jedním ze základních pilířů veřejné správy. V souladu s jejich nezastupitelnou rolí při rozvoji území žádají premiéra vlády ČR o:

1) zjednání urychlené nápravy a zajištění jednotného přístupu k zohlednění potřeb měst a obcí napříč jednotlivými operačními programy;

2) zajištění role Svazu měst a obcí ČR jako jednoho z hlavních a přímých partnerů pro vyjednávání jak na úrovni ČR, tak Evropské komise.

Zástupci Komory statutárních měst jsou toho názoru, že jedině tak lze docílit účelného rozvoje měst, obcí, krajů a celé ČR a efektivního čerpání prostředků z fondů EU. Zaslali proto premiérovi Petru Něčasovi otevřený dopis.