18.11.2013

„Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vyzývá nové poslance Svaz měst a obcí ČR

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém jednání ve Velkém Oseku vyzvalo nově zvolené poslance: Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Svaz tuto novelu považuje za velmi důležitou, nebude-li schválena, výrazně to zkomplikuje zadávání veřejných zakázek po 1. lednu 2014 a může dojít i k závažnému ohrožení čerpání prostředků z evropských fondů. Předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, se na všechny poslance obrátil osobním dopisem.

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém jednání ve Velkém Oseku vyzvalo nově zvolené poslance: Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Svaz tuto novelu považuje za velmi důležitou, nebude-li schválena, výrazně to zkomplikuje zadávání veřejných zakázek po 1. lednu 2014 a může dojít i k závažnému ohrožení čerpání prostředků z evropských fondů. Předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, se na všechny poslance obrátil osobním dopisem.

Poslanecká sněmovna bude o zákonném opatření k zákonu o veřejných zakázkách jednat na své první schůzi, která začíná 25. listopadu 2013. Tato technická novela zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po Novém roce. 10. října t.r. ji schválil Senát. „Přestože poslední novela zákona o veřejných zakázkách, jež nabyla účinnosti 1. dubna 2012, přinesla zprůhlednění zadávání a omezila některé nekalé praktiky, praxe posledního roku a půl ukázala, že ne všechna opatření přinášejí očekávaný efekt. Některá z nich navíc proces komplikují a prodražují, a to na úkor veřejných rozpočtů,“ konstatuje předseda Svazu Dan Jiránek. Velmi problematická se např. ukazuje nynější povinnost zrušit zadávací řízení, zbude-li k hodnocení jediná nabídka. Přestože toto opatření mělo zabránit zadávání zakázek předem vybranému uchazeči, tedy zakázek „ušitých“ na míru, analýzy jeho účinnost neprokázaly. Ba naopak. Zkomplikovalo zadávání zakázek především menším obcím, neboť jim znemožňuje zajistit některé služby obyvatelstvu, včetně sociálních. „Tyto zakázky zkrátka nejsou pro uchazeče dostatečně atraktivní. A nepoctivý zadavatel si umí zajistit účast druhého, fiktivního zadavatele“, vysvětluje Dan Jiránek. Zákonné opatření Senátu sice povinnost zrušit zadávací řízení zcela neodstraňuje, ale v opakovaném řízení již umožňuje vybrat i jediného uchazeče.

Neschválení zákonného opatření Senátu rovněž zablokuje zadávání nadlimitních veřejných zakázek, neboť stávající právní úprava počítá s povinnou účastí osoby s tzv. zvláštní způsobilostí, která by je měla hodnotit. Nicméně v současné chvíli žádná taková osoba neexistuje, jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli nedostatku financí jejich vzdělávání dosud nerealizovalo.

„Nemůžeme souhlasit také s tím, že stávající právní úprava předpokládá další snižování limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. V případě stavebních zakázek je to ze tří milionů na jeden milion korun. Jsme přesvědčeni, že snížení limitu povede pouze k prodloužení a zdražení procesu zadávání veřejných zakázek, případně k dalšímu zahlcení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který má na takové zakázky dohlížet,“ upozorňuje dále člen Předsednictva Svazu Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku, a dodává: „Transparentnost zůstane zachována i při vyšších limitech, a to mimo jiné i díky povinnému zveřejňování informací o zakázce na profilu zadavatele. Snížení limitu a tedy přesun více než jedenácti tisíc dalších zakázek do režimu zákona povede pouze k větší administrativní náročnosti celého procesu a tím i k jejich zdražení, což opět zatíží veřejné rozpočty.“

Nedopusťte, aby po 1. lednu došlo k ohrožení plnění základních funkcí měst a obcí a ve velké míře se nezastavilo čerpání evropských dotací, končí dopis adresovaný poslancům předseda Svazu Dan Jiránek.