10.06.2014

Otevřený dopis ministrům: Několikanásobné páchání přestupků je třeba kvalifikovat jako trestný čin

Registr přestupků by měl vzniknout co nejdříve a pokud přestupky někdo páchá opakovaně, mělo by se to se kvalifikovat jako trestný čin.  V otevřeném dopise ministrům to píše předseda Svazu. (Foto: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net)

Registr přestupků by měl vzniknout co nejdříve a pokud přestupky někdo páchá opakovaně, mělo by se to se kvalifikovat jako trestný čin. Do přípravy této a další legislativy v oblasti prevence by přitom měla být více zapojena města a obce. V otevřeném dopise ministryním práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj a spravedlnosti a ministrovi vnitra to píše předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. List, který před časem obdrželi Michaela Marksová, Věra Jourová, Helena Válková a Milan Chovanec, se kromě opakovaných přestupků týká také sociálních dávek a bydlení včetně ubytoven i sociálního začleňování.

„Apelujeme na vás, aby budoucí registr přestupků vznikl co nejdříve a zaznamenával především ty přestupky, které jsou páchány na území obcí nejčastěji, tedy přestupky páchané na veřejném prostranství či přestupky spojené s alkoholem a jinými toxikomaniemi“, říká v otevřeném dopise předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Několikanásobné spáchání některých přestupků by mělo být kvalifikováno jako trestný čin. Územní samospráva nepreferuje represi, bohužel však současná situace žádné jiné řešení nedovoluje!“

Vedení Svazu poukazuje na to, že je třeba také co nejdříve najít systémové řešení situace, kdy se zneužívají sociální dávky, zejména ty na bydlení, bohatnou úzké skupinky obyvatel na úkor jiných provozováním předražených ubytoven a lidé, kteří páchají na území měst a obcí jeden přestupek za druhým, jsou často nepostihnutelní. Současné preventivní nástroje a zákonná pravidla přitom nikam nevedou, protože se příliš nerespektují a důsledně se nevyžaduje jejich dodržování.

„Urychlete prosím práci na klíčových právních normách - novele zákona o hmotné nouzi a novele přestupkového zákona a zapojte nás do procesu jejich přípravy tak, aby budoucí legislativa byla ve znamení co nejširší celospolečenské shody“, stojí také v otevřeném dopise předsedy Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka, který pokračuje: „Zapojte nás rovněž do klíčových oblastí sociálního bydlení a sociálního začleňování, které bez spolupráce s obcemi nejsou myslitelné."

Pro všechny zmiňované oblasti nabízejí města a obce samozřejmě spolupráci se státní správou, mají totiž bezprostřední kontakt s realitou a znají situaci i obyvatele v jednotlivých sídlech. Obce nestojí proti státu a stát by neměl stát proti obcím. Společně jde o poskytování kvalitních služeb veřejnosti, na které mají lidé nárok, ochranu jejich zájmů i bezpečnosti a vyvážený systém preventivních a represivních nástrojů.