19.03.2014

Odpadovou legislativu není vhodné odkládat

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí.  (Foto: Idea go / FreeDigitalPhotos.net)

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí. 

Přestože už v roce 2008 vydal Svaz měst a obcí ČR spolu s Asociací krajů „Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR“, kterou v roce 2011 aktualizoval, dosud není standardizovaná hierarchie nakládání s odpady, ani jeho skládkování.

Odpadovou legislativu, a to přípravu zákona o odpadech a Plánu odpadového hospodářství ČR na 2015-2024, včetně jeho vazby na Operační program Životní prostředí, považuji za jednu ze svých priorit“, říkáministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Už dříve jsme podnikli urychlené kroky k čerpání stávajícího OPŽP, vyhlásili nové výzvy, chystáme se odstartovat Novou zelenou úsporám, snažíme se o navýšení alokace nového OPŽP a pokračujeme v kotlíkových dotacích.“

Podle ministra Richarda Brabce je třeba využít evropské peníze tam, kde je Česká republika vážně potřebuje. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tak mimo jiné připravuje novou legislativu i pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

„Města a obce by potřebovaly, aby se peníze z programu Nová zelená úsporám daly využít také na snižování energetické náročnosti budov veřejného sektoru“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiráneka dodává: „I když to minulé vedení resortu slíbilo, dosud se tak nestalo a fakt, že o tyto dotace nemohou žádat města a obce, snižuje efektivitu péče o životní prostředí v území.“  

Předseda Svazu Dan Jiránek také poukázal na nutnost – v rámci odpadového hospodářství – řešit nelegální výkup kovů. Ministrovi představil „Obrazový katalog předmětů, které nelegálně končí ve výkupnách“ a návrh Svazu, aby kov nebylo možné vykupovat od fyzických osob a tím se omezily krádeže kovů. Dnes ve sběrnách nelegálně končí třeba kolejnice, poklopy od kanálů či kovové části starých elektrospotřebičů, což ohrožuje bezpečnost i životní prostředí. Diskutovalo se také o vyhlašování národních parků.

„Nedávno jsem navštívil Národní park Šumava a s jeho správou i starosty tamních obcí jednal o novém zákonu, který se šumavského parku týká“, říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Nová legislativa, která má nastavit jasná pravidla, by měla být připravená do konce letošního roku. Zřejmě se nezavděčíme všem, ale pokusíme se najít takovou podobu, která bude pro přírodu na Šumavě tou nejlepší.“ 

Ve Svazu zastáváme názor, že vyhlašování a úprava chráněných území je možná pouze tehdy, když s ní souhlasí všechny obce, jichž se týká“, popisuje postoj Svazu měst a obcí ČR jeho předseda Dan Jiránek a doplňuje: „Aby vše co nejlépe fungovalo k prospěchu přírody, krajiny i jejích obyvatel, je nutná změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Měla by obsahovat ustanovení, že národní parky lze vyhlašovat jen za předpokladu dohody s dotčenými obcemi včetně stanovení výše kompenzace.“

Podle ministra je zpětná vazba a spolupráce s obcemi v souvislosti se životním prostředím naprosto zásadní. Svaz tak musí být zapojen do jednání k úpravám i zcela novým právním předpisům, a to od jejich začátku.