11.10.2013

Obce a města vítají úpravu zadávání veřejných zakázek

Senát na své včerejší schůzi schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. V průběhu projednávání v Senátu byl k materiálu dán pozměňovací návrh starosty Chýnova Pavla Eyberta, který limity zvedá na úroveň před dubnem 2012. Senát tento návrh akceptoval a od nového roku se tedy veřejné zakázky v režimu zákona budou vypisovat na stavební práce od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč. Svaz, pro který je změna nastavení zadávání veřejných zakázek prioritním tématem, rozhodnutí senátorů vnímá jako pozitivní.

11. října 2013, Praha – Senát na své včerejší schůzi schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. V průběhu projednávání v Senátu byl k materiálu dán pozměňovací návrh starosty Chýnova Pavla Eyberta, který limity zvedá na úroveň před dubnem 2012. Senát tento návrh akceptoval a od nového roku se tedy veřejné zakázky v režimu zákona budou vypisovat na stavební práce od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč.

Svaz měst a obcí ČR, pro který je změna nastavení zadávání veřejných zakázek prioritním tématem, rozhodnutí senátorů vnímá jako pozitivní. Dlouhodobě usiloval právě snížení s tím spojené administrativy a o navýšení limitů, neboť dobře ví, jaké komplikace to obcím
a městům v praxi přináší. Svaz zároveň v předvečer hlasování oslovil všechny členy Senátu dopisem, ve kterém poukazoval na možné negativní dopady neschválení vládního návrhu zákonného opatření, a žádal zákonodárce o jeho podporu.

„Rád bych poděkoval všem senátorkám a senátorům, kteří se přiklonili na stranu samospráv a podpořili schválení novely upravující zadávání veřejných zakázek. Opravdu doufám, že to napomůže odvrátit katastrofální stav ve vypisování veřejných zakázek a čerpání prostředků z evropských fondů,“ uvedl dnes předseda Svazu Dan Jiránek.

Včerejší hlasování je ale jen prvním krokem na daleké cestě, kterou je ještě třeba ujít. „Svaz bude i nadále vyvíjet veškerou iniciativu směřující ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek,“ zdůrazňuje předseda Svazu Dan Jiránek. Senátní „ano“ totiž bude muset potvrdit na svém prvním zasedání nově ustanovená Poslanecká sněmovna.

Svaz byl jedinou organizací, která zákonodárce důrazně upozornila, že případné neschválení úpravy by vedlo k zastavení zadávání veřejných zakázek. Tím by také došlo k vážnému ohrožení zajišťování základních služeb pro občany a čerpání prostředků z evropských fondů.