11.07.2014

O dotacích na sociální služby by mělo rozhodovat krajské zastupitelstvo. Na rozdíl od rady kraje totiž jedná veřejně

Od roku 2015 by rozdělování dotací na sociální služby měly mít na starosti kraje. MPSV navrhuje, aby o dotacích rozhodovala rada kraje. S tím zásadně nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR, jednání rady totiž nejsou veřejná. (Foto: sippakorn / FreeDigitalPhotos.net)

Od roku 2015 by rozdělování dotací na sociální služby měly mít na starosti kraje. Přesun připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které nyní peníze rozděluje. V novele zákona o sociálních službách resort navrhuje, aby o dotacích rozhodovala rada kraje. S tím zásadně nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR, jednání rady totiž nejsou veřejná. Svaz požaduje, aby každoroční rozhodování o cca 7 miliardách korun na sociální služby bylo transparentní - v rukou krajského zastupitelstva, jehož jednání se může zúčastnit veřejnost.

Podle MPSV by o dotacích měla rozhodovat rada kraje, protože se tak eliminuje riziko, že by se rozdělení peněz na sociální služby nestihlo včas administrovat. Jednání zastupitelstva lze však naplánovat podobně, jako se plánují jednání rady tak, aby se platby nezpozdily.

„Právě v zastupitelstvu by se k návrhu na rozdělení dotací mohli vyjádřit všichni zástupci voleného orgánu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Všichni zastupitelé by měli mít možnost seznámit se s návrhem na rozdělení dotací, mít k dispozici všechny podklady a mít tak nad rozdělováním veřejných peněz kontrolu. Stejně tak musí mít kontrolu veřejnost, což je možné jen na veřejném zastupitelstvu, nikoliv na neveřejné radě.“

„Ve Svazu se vždy snažíme dívat se na zákony z pohledu praktické realizace. Stávající návrh MPSV týkající se rozdělování dotací na sociální služby od roku 2015 se bohužel jeví jako netransparentní“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Trváme na tom, aby nad danou činností byla veřejná kontrola zastupitelstva - s možností delegovat agendu na radu, ale v takovém případě by bylo nezbytné všechny podklady včetně informací o průběhu jednání transparentně zveřejňovat na webu kraje.“  

Novela zákona o sociálních službách je v legislativním procesu, minulou středu ji schválila vláda a teď půjde do Poslanecké sněmovny. Nově by podle ní měly o dotacích od roku 2015 rozhodovat kraje, přičemž kabinetem přijatá právní úprava počítá se stanovením výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu peněz na sociální služby vyčleněných ve státním rozpočtu. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.

Důležitou změnou je i převod inspekce sociálních služeb z Úřadů práce do působnosti MPSV, kterou prosazoval Svaz měst a obcí ČR. Nesouhlasil přitom – stejně jako Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) - s původním návrhem ministerstva, jež počítal, že by i kontrolní činnost byla v kompetenci krajů. Podle Svazu, APSS a NRZP však není vhodné, aby ten, kdo peníze rozděluje, sám sebe kontroloval, zda to dělá správně.