06.02.2020

Ministryně Klára Dostálová na V. ročníku právní konference Svazu měst a obcí ČR jednoznačně vyvrátila rušení stavebních úřadů

Praha, 7. února 2020 – Dohoda Svazu měst a obcí ČR s premiérem, ministrem vnitra i ministryní pro místní rozvoj z 13. ledna platí. Nedojde k rušení stavebních úřadů a platí, že dohoda umožnila tuto složitou normu relevantně změnit. Institucionální spor tedy končí.

„Všichni chceme zrychlit stavební řízení, ovšem rušení úřadů a přesun kompetencí výše nedává smysl a nic nezrychlí. Jsem velmi rád, že paní ministryně jasně řekla, že platí naše dohoda a že zrychlení lze docílit našimi návrhy, především integrací dotčeních orgánů státní správy nebo digitalizací,“ upozornil František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.  

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové je otevřená debata jen u jednohlavých stavebních úřadů v tzv. jedničkových obcích, aby u nich například fungovala zastupitelnost. „Já samozřejmě budu respektovat dohodu se svazem, ačkoliv čelím silným tlakům, toto je pro mě opravdu nepřekročitelná dohoda,“ potvrdila ministryně Dostálová.

Ačkoliv se v médiích objevují různá čísla a zkratky ohledně počtu stavebních úřadů a jejich struktury, ministryně Dostálová v debatě se starosty a tajemníky obcí v rámci právní konference Svazu měst a obcí zopakovala: „Opravdu ne. Žádné stavební úřady nebudeme rušit. Prvoinstanční orgány zůstanou na obcích – jde o gesci ministerstva vnitra. Věřím, že se k tomu nebudeme vracet. Chci nastavit a měnit procesy, aby existovalo jedno integrované stanovisko a tak dále. Jsem taky velmi ráda, že jsme našli shodu v digitalizaci. Roli obcí a krajů chci naopak posilovat.“

Stavební řízení je velmi významnou částí agendy obcí. Celkový počet stavebních úřadů je v České republice 1336, byť velká část má jen jediného úředníka. „Mohl bych to označit za vítězství našeho svazu a jednoznačné uhájení zájmů, které deklaruje drtivá většina naší členské základny. Ale my se chceme spolu s ministerstvem a dalšími subjekty propracovat ke zrychlení stavebního řízení, aniž to ohrozí logiku práce úřadů a smysl jejich dlouhodobého fungování,“ uzavřel František Lukl.

 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

Kontakty pro média:                                                                                                                                                                    

Alexandra Kocková

zástupce pro komunikaci SMO ČR  

e-mail: kockova@smocr.cz   

mob: + 420 725 607 753   

Pavel Růžička

Taktiq Communications

e-mail: pavel.ruzicka@taktiq.com

mob: + 420 775 700 103