14.05.2020

Ministryně financí se mýlí: Obce nyní nemohou investovat! Potřebují od vlády tři zásadní změny, aby mohly co nejdříve roztočit kola celé ekonomiky

Praha 14. května – Tisíce obcí by mohly velmi efektivně napumpovat peníze do lidí a firem. Mohou být nejrychlejším lékem na současnou krizi. SMO ČR zmapoval situaci a díky unikátnímu průzkumu mezi desetinou všech tuzemských obcí přináší nejen nezkreslenou realitu, ale také návrh řešení, jak nastartovat investiční aktivitu měst a obcí, dohromady největších investorů v celé ekonomice.

Obce hospodaří lépe než samotný stát. V posledních letech růstu ekonomiky uměly peníze ušetřit a připravit si zdroje na potřebné investice. Toho si je dobře vědoma i ministryně financí, která dokonce Svazu oficiálně napsala, že není důvod peníze držet a pokud jich obce mají málo, mají si vzít bankovní úvěry. Taková argumentace je poměrně licoměrná.

„Obce potřebují tři zásadní věci. Za prvé, vláda musí konečně zastavit legislativní chaos. Nikdo prostě nemůže investovat v situaci, kdy se mu rozpočet mění pod rukama prakticky denně. Za druhé, obce by měly mít jednodušší přístup k novým dotačním titulům, zvláště na boj se suchem a na dopravní a technickou infrastrukturu. Také musíme investovat do obnovy a rozšiřování kapacit školských zařízení. A za třetí, obce potřebují, aby se k nim stát choval férově. Jeden den si plácneme, že obce už nepřijdou o žádné další příjmy, další den vláda navrhuje kompenzační bonus, který připraví rozpočty obcí o 11,2 mld. korun. To musí skončit,“ říká předseda Svazu a starosta města Kyjova František Lukl.

Tyto tři požadavky vychází ze zmíněného průzkumu mezi obcemi.

  • Obce vynaložily na boj s Covid-19 dosud zhruba 2 miliardy korun na přímých nákladech.
  • Rozptyl odpovědí ohledně očekávaného poklesu příjmů je tak velký a nesourodý, že nelze ani odhadnout, kolik peněz budou mít obce letos k dispozici.
  • Už nyní obce musely zrušit necelých 10 tisíc projektů v předpokládané hodnotě 8,4 mld. Kč a dalších 23 tisíc odložit (v předpokládané hodnotě 27,6 mld. Kč).

„Výsledkem celého dotazníkového šetření je především obrovská nejistota, ve které se momentálně nachází města a obce. K tomu, aby bylo možné naplnit investiční apel vlády, je klíčová stabilizace stávající situace a jednoznačná vize státu, jak bude ve svých legislativních a tím pádem i finančních opatřeních vůči městům a obcím postupovat,“ říká ředitelka SMO ČR Radka Vladyková.

„Věříme, že jsme s vládou na jedné lodi. Nabízíme, že můžeme být klíčovým pomocníkem, jak obnovit ekonomiku v tisících místech po celé zemi. Je zřejmé, že takové infuze by pomohla celé ekonomice,“ uzavírá předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

 

 

 

 

Graf 1: Jaké očekáváte v letošním rozpočtu daňové příjmy?

Pozn.: Odpovědi se pohybují v příliš široké škále: od 0 % (důvodem ale může například být, že se kvůli průběhu pandemie ještě nesešlo zastupitelstvo) až po odpověď „o více než 20 %“. Jde pouze o možnosti, které dosáhly určitého počtu odpovědí. Celkový počet respondentů 382.

 

Graf 2: Museli jste zrušit připravené investice? Pokud ano, v jaké sféře?

 

 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 700 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

 

Kontakty pro média:

Alexandra Kocková 

420 725 607 753

e-mail: kockova@smocr.cz                                                                                           

Pavel Růžička zástupce pro komunikaci SMO ČR                                                          

Taktiq Communications mob: +      mob: + 420 775 700 103                                                                   

e-mail: pavel.ruzicka@taktiq.com