01.04.2014

Milan Chovanec se dohodl se Svazem měst a obcí na užší spolupráci při dokončení reformy veřejné správy

Ministr vnitra Milan Chovanec se dnes, v úterý 1. dubna 2014, sešel s předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO) Danem Jiránkem i s dalšími členy vedení svazu. Dohodli se na vzniku dvou společných pracovních skupin, které budou mj. řešit dostupnost státní správy pro občany či zachování pobočkové sítě České pošty. (Foto: adamr / FreeDigitalPhotos.net)

Ministr vnitra Milan Chovanec se dnes, v úterý 1. dubna 2014, sešel s předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO) Danem Jiránkem i s dalšími členy vedení svazu. Dohodli se na vzniku dvou společných pracovních skupin, které budou mj. řešit dostupnost státní správy pro občany či zachování pobočkové sítě České pošty.

Na základě společné diskuse o tématech, která zasahují do činnosti obcí, se Milan Chovanec a Dan Jiránek dohodli na vzniku dvou společných pracovních skupin Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí. Konkrétně jde o pracovní skupinu k dokončení reformy veřejné správy a pracovní skupinu pro Českou poštu a bezpečnost.

„Chtěl bych poděkovat zástupcům Svazu měst a obcí za konstruktivní přístup. Jejich názoru, stejně jako názoru představitelů všech obcí, si velmi vážím. Veřejnou správu chceme reformovat tak, aby její služby byly prospěšné jak občanům, tak i samotným obcím. Stejně tak za svojí prioritu považuji zachování dostupnosti služeb České pošty, které jsou pro život obcí klíčové. Proto jsem rád, že se nám podařilo zřídit nové společné pracovní skupiny, a věřím, že jsme dnes položili základ pro dlouhodobou, úspěšnou a užší spolupráci.“ uvedl Milan Chovanec.

„Oceňuji vstřícnost pana ministra a jeho pochopení pro potřeby měst a obcí, jejichž zájmy hájíme“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Pro Svaz je mimo jiné , velmi důležité, aby služby České pošty byly dostupné všem občanům, stejně jako služby státní správy, které přeneseně vykonávají města a obce. Už dnes evidujeme řadu podnětů například na to, aby se vydávání občanských průkazů a pasů vrátilo na obce s pověřeným obecním úřadem. Také je třeba, aby se zvýšila bezpečnost v městech a obcích, došlo tedy k navýšení policistů ve výkonu přímé služby. Dnes jsou v některých obcích hlídky Policie České republiky spíše symbolické a hlídková činnost je prováděna velmi sporadicky.“  

Pracovní skupina pro dokončení reformy veřejné správy má řešit především tzv. II. fázi reformy veřejné správy. Kromě toho by se měla skupina věnovat i dalším společným tématům, jako je financování agend přenesené působnosti, základní registry nebo elektronické občanské průkazy. Pracovní skupina pro Českou poštu a bezpečnost se bude primárně zabývat diskusí nad pobočkovou sítí České pošty a také zajištěním bezpečnosti v obcích.