25.03.2020

Mikroekonomika měst a obcí v době krize

Praha 24. března 2020, Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) mapuje současné aktuální možnosti vedení měst a obcí ekonomických pobídek svých místních podnikatelů či řemeslníků.

„První šok vyvolaný vyhlášením nouzového stavu, uzavřením hranic nebo celorepublikovou karanténu mají starostové snad již za sebou. V poněkud chaotické situaci, bez ochranných pomůcek a informací se opět bravurně zhostili svých povinností při správě obcí.“ Říká předseda SMOČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, „Musíme už začít myslet na dobu následující po ukončení nouzového stavu, ale i na možnosti ekonomického povzbuzení místních podnikatelů během něho.“

Lukl dnes zaslal dopis Vládě ČR s výzvou na sestavení odborného pracovního týmu s jednoznačným úkolem vytvoření strategického mezioborového plánu pro nastartování ekonomiky republiky po skončení stavu nouze. V tomto týmu musí být zástupci měst a obcí jako významný veřejný zadavatel.

Výkonná ředitelka Radka Vladyková, v reakci na aktuální stav, dnes apelovala přímo na starosty, kteří mohou zadávat zakázky malého rozsahu na rekonstrukční a údržbové práce. „Domnívám se, že může být schůdné přesunout některé práce ve školách a školkách z prázdninového období do dnešních dnů, kdy jsou uzavřeny. Podobně mohou začít nejrůznější opravy veřejných budov a práce je možné zadat především místním podnikatelům a řemeslníkům. Lokální zakázka v rozsahu do dvou miliónů korun může zásadně ovlivnit, zda živnostníci v daném regionu přežijí. To může znamenat nejen minimalizování dopadu na mikroekonomiku v působnosti měst a obcí, ale i daleko rychlejší překonání krizového období,“ zdůraznila Vladyková.

Apelovala ale i na vládu, obce a města podle veřejných zdrojů mají hospodařit s finančním objemem 300 miliard Kč. To však v žádném případě neznamená, že topí v penězích. Naopak. Naprostou většinu z nich už mají určenu na konkrétní investiční záměry atd. Propad příjmů bude značný. SMOČR bude velmi aktivně jednat se státem, aby vyčlenil miliardy z rozpočtu.

„Není doba na krátkozraké licitování, kdo komu a proč. Rychlá sanace regionů a venkova je sanací celé ČR…,“ připomíná Vladyková a dodává, „Starostové v celé republice prokazují každý den svoje odhodlání zvládnout krizovou situaci a postarat se o svoje občany. Bez ohledu na politickou příslušnost se spojují a hledají cesty, jak přežít. Radí si, pomáhají, jejich solidarita je neskutečná.“

 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 800 měst a obcí a zastupuje tak přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

 

Kontakty pro média:

Alexandra Kocková                                                                              

zástupce pro komunikaci SMO ČR                                                    

mob: + 420 725 607 753 

e-mail: kockova@smocr.cz