26.04.2019

Města hrají zásadní roli v rozvoji celého území

Podpisem společného Stanoviska bylo završeno společné jednání primátorů všech sedmadvaceti statutárních měst České republiky, v němž zástupci měst vyjádřili základní požadavky pro nadcházející programové období 2021-2027. Mezi nejdůležitější body patří rozšíření Integrovaných územních investic (ITI) na třináct území, vyčlenění 75 – 100 miliard na realizaci ITI a prolomení nedůvěřivého postoje k ITI u některých ministerstev.

Zástupci měst dále vyzdvihli spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem regionální politiky a uvědomuje si pozitivní vliv městských oblastí na následný rozvoj celého širšího území a v důsledku i celé České republiky. Důležité je rovněž prosazování myšlenky, že v budoucnu již integrované strategie nebudou napojeny pouze na evropské prostředky a na jejich realizaci bude nutno vyčlenit i národní zdroje.