30.04.2019

Klára Dostálová: Programy přeshraniční spolupráce jsou pro naši zemi velmi prospěšné

Patnácté výročí vstupu České republiky do Evropské unie se rozhodly oslavit programy přeshraniční spolupráce na česko-sasko-polském Trojzemí společnou akcí Evropa na Trojzemí. Dnešního slavnostního setkání v německé Žitavě se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Akce dále pokračuje přímo na Trojzemí následující den bohatým kulturním programem pro širokou veřejnost. 

Klára Dostálová: Programy přeshraniční spolupráce jsou pro naši zemi velmi prospěšné

Patnácté výročí vstupu České republiky do Evropské unie se rozhodly oslavit programy přeshraniční spolupráce na česko-sasko-polském Trojzemí společnou akcí Evropa na Trojzemí. Dnešního slavnostního setkání v německé Žitavě se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Akce dále pokračuje přímo na Trojzemí následující den bohatým kulturním programem pro širokou veřejnost.

 

„Přeshraniční spolupráce přinesla řadu příležitostí pro rozvoj pohraničí. Vedla zejména k posilování mezilidských vazeb napříč státní hranicí, budování sociálních sítí napříč hranicemi, porozumění kultuře a mentalitě druhé země a posilování dobrých sousedských vztahů. Jednou z možností, jak podpořit přeshraniční spolupráci, jsou prostředky z evropských fondů, které se díky aktivním příjemcům daří proměnit v úspěšné projekty. Velmi dobrým příkladem jsou aktivity v rámci programů přeshraniční spolupráce známé pod svou tradiční značkou Interreg. Jejich struktura je totiž od samého základu postavena na principu partnerství,“ říká ministryně Klára Dostálová

 

Dnešní den v německé Žitavě se nesl ve znamení bilancování uplynulých patnácti let se zástupci státní, regionální i místní správy ze všech tří zemí. Na odborné úrovni byl diskutován zejména význam a přínos přeshraniční spolupráce pro společné pohraničí. Kromě toho se všechny tři přeshraniční programy představily svým originálním způsobem a některé úspěšné projekty z oblasti Trojzemí byly na místě prezentovaly své výsledky. Za Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem česko-polského programu a Národním orgánem česko-saského programu, se akce účastnila ministryně Klára Dostálová, která se zde setkala se saským ministrem životního prostředí a zemědělství Thomasem Schmidtem a náměstkem polského Ministerstva investic a rozvoje Adamem Hamryszczakem.

 

Druhý den oslav, 1. května, pak bude ve znamení umění a zábavy pro širokou veřejnost. Uskuteční se přímo na společném Trojzemí v blízkosti českého Hrádku nad Nisou a saské Žitavy. Hlavní program začne ve 14 hodin. Ještě předtím však budou pro aktivně založené návštěvníky připraveny sportovní aktivity jako například cyklojízdy z Liberce či Zhořelce nebo pěší turistika z Žitavy, a to v každém případě s cílem na Trojzemí. Zájemci budou moci zhlédnout trojjazyčné divadelní představení, ochutnat speciality všech tří kuchyní, nebo si poslechnout hudební interprety z Česka, Saska i Polska. V neposlední řadě budou mít možnost obdivovat úspěšné projekty ze společného přeshraničního regionu.

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách zapojených přeshraničních programů

 www.sn-cz2020.eu

www.cz-pl.eu 

www.plsn.eu