12.11.2013

K prosazení zájmů Svazu, tedy měst a obcí, je nutný jednotný a koordinovaný postup

Příprava na nové programovací období, které je již v pokročilé fázi, a stále palčivější problematika veřejného pořádku a bezpečnosti patřily mezi hlavní témata, kterými se zabývala Komora statutárních měst 8. listopadu 2013 v Jablonci nad Nisou.

Příprava na nové programovací období, které je již v pokročilé fázi, a stále palčivější problematika veřejného pořádku a bezpečnosti patřily mezi hlavní témata, kterými se zabývala Komora statutárních měst 8. listopadu 2013 v Jablonci nad Nisou.

Podmínkou úspěšného dosažení jednání s řídícími orgány o uplatnění tzv. územní dimenze v operačních programech je sladění zájmů a potřeb všech velikostních kategorií obcí. „Náš postup musí být koordinovaný a plně transparentní vůči Ministerstvu pro místní rozvoj ČR i všem řídícím orgánům,“ konstatuje předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, primátor Kladna. V kontextu existence nástroje ITI pro metropolitní oblasti Svaz ve své pozici prosazuje Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro řešení potřeb ostatních krajských měst i dalších aglomerací. Usiluje tedy o takový způsob implementace, který by odpovídal potřebám všech velikostních skupin obcí. „Zdá se, že se tato aktivita daří a návrhy Svazu nejsou v rozporu s tím, co chce MMR, musíme ale zůstat jednotní až do samého konce,“ dodává Dan Jiránek. Z pohledu statutárních měst je zcela zásadní mít možnost využívat integrované nástroje (ITI/IPRÚ) napříč všemi operačními programy a mít na tyto aktivity předem vyčleněn dostatečný objem finančních prostředků. V opačném případě by byla výrazně omezena možnost rozvoje těchto hlavních ekonomických hybatelů v regionech.

Komora statutárních měst projednávala také problematiku stále vzrůstající kriminality ve městech a obcích a problémy vzájemného soužití svých obyvatel. „Oceňujeme aktivitu starostů, z jejichž podnětu vznikla „Výzva starostů 2013“, která postihuje všechny oblasti, v nichž je třeba učinit kroky ke zlepšení situace. Ve Výzvě navrhujeme řešení problematických otázek jak v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, zaměstnanosti, tak i řešení institutu trvalého pobytu, výplaty sociálních dávek nebo problematiky sociálního bydlení, která patří k nejpalčivějším,“ informuje předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, primátor Chomutova, a zdůrazňuje: „I zde platí, že nejúčinnější je společný postup všech orgánů a institucí, které mají vliv na problematiku veřejného pořádku.“ V průběhu letošního roku MPSV a MMR připravily k řešení situace návrhy koncepcí sociálního bydlení, a přestože se v navrhovaných postupech liší, je z nich patrná snaha k přenesení odpovědnosti na samosprávu, s čímž Svaz měst a obcí ČR zásadně nemůže souhlasit. „My si uvědomujeme klíčovou roli měst a obcí při hledání různých řešení, a to nejen v otázce sociálního bydlení, nicméně stát v této oblasti musí dostát svým povinnostem a vytvořit nám pro to nejen právní, ale zejména ekonomické i personální zázemí,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl a dodává. „Je nutné změnit některé zákony, které nahrávají nejen nepřizpůsobivým, ale také těm, kteří z nich těží. Jsou to například majitelé ubytoven, kteří zneužívají příspěvek na bydlení.“