11.04.2019

EUROVIA CS obnoví práce na D1 u Prahy

 Praha, 11. dubna 2019 – Na dálnici D1 dojde tento víkend k obnovení prací, které zbývá provést v rámci projektu D1 oprava AB vozovky v km 11,980 – 15, 650 P a km 15, 650 – 9,400 L. Práce začnou v pondělí 15. dubna. Předcházet jim bude rozmístění dopravního opatření o víkendu 13. – 14. dubna. Práce provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do konce května 2019.

 V rámci prací dojde k výměně povrchu vozovky v km 11,980 – 9,400 ve směru na Prahu, osazení nových smyček a vozovkových meteočidel, obnově vodorovného dopravního značení a opravám přejezdů ve středním dělicím pásu v úseku km 15,650 – 11, 980.

„Práce byly rozděleny do 6 navazujících etap dle postupu prací tak, aby byl v místě maximálně možně zachován provoz. Každopádně práce se neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

O víkendu konkrétně 13. – 14. dubna začne na daném úseku rozmisťování dopravního opatření tak, aby v pondělí 15. dubna mohly začít práce. Úplné dokončení prací a vedení provozu místem bez omezení se plánuje na konec května.

Práce a dopravní opatření v místě budou probíhat takto:

0.       etapa – stavba dopravního opatření

-          13. – 14. dubna 2019

-          doprava směr Praha vedena 2 jízdními pruhy, odbočení na kolektor a D0 jedním jízdním pruhem

-          ve výše uvedeném termínu bude s ohledem na aktuální intenzity dopravy na cca 1 hod. provoz dále omezen a veden 1 jízdním pruhem ve směru na Prahu a jedním pruhem na kolektor a D0

1.       etapa

-          15. – 18. dubna 2019

-          oprava rychlého a část prostředního jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha

-          doprava vedena 2 jízdními pruhy v odstavném pruhu (směr Praha) a jedním odbočovacím (směr D0), ve směru na Brno bude doprava bez omezení

2.       etapa

-          19. – 22. dubna 2019

-          oprava části prostředního a pravého jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha

-          doprava vedena levým jízdním pruhem (směr Praha) a jedním pravým jízdním pruhem (směr kolektor a D0)

-          ve směru na Brno bude probíhat příprava dopravního opatření pro 4. etapu. Od 19. dubna odpoledne do 20. dubna 2019 odpoledne bude provoz na Brno v úseku km 8,06 – 12,200 veden dvěma jízdními pruhy. Od 20. dubna 2019 odpoledne do 23. dubna 2019 večer pak bude v úseku km 7,860 – 12,250 provoz z důvodu osazování dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů stažen ve směru na Brno do jednoho jízdního pruhu.

3.       etapa

-          23. – 26. dubna 2019

-          oprava odstavného pruhu v km 11,750 – 10,080 směr Praha

-          doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

4.       etapa

-          27. – 30. dubna 2019

-          oprava připojovacího pruhu z D0 v km 10,080 – 9,600

-          doprava ve směru na Prahu od Brna a na Brno ve stejném režimu jako v předchozí etapě. Navíc dojde k uzavření nájezdové větve z D0 a z II/101 od Říčan a Jesenice na D1 směr Praha. Bude vyznačena objízdná trasa za uzavřený směr Praha z D0 (MÚK 10) a ze silnice II/101 (MÚK 12) po D1 směr Brno s otočením na MÚK 15 na D1 směr Praha. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

5.       etapa

-          1. – 14. května 2019

-          oprava obou jízdních pruhů v úseku km 11,750 – 9,400