30.07.2019

Diskuse o zpoplatnění nových úseků silnic I. třídy stále pokračuje

Představitelé Svazu měst a obcí ČR se sešli s některými zástupci obcí, jejichž území je potenciálně ohroženo vytvořením alternativních tras po zavedení mýta na dalších komunikacích I. třídy. Dlouhé měsíce vedl Svaz měst a obcí ČR diskusi s Ministerstvem dopravy ve věci rozšíření zpoplatnění komunikací I. třídy. Ministerstvo dopravy však diskusi o naplnění memoranda uzavřelo tím, že dle stávajícího právního stavu nelze stanovit nulové mýtné, lze však jednat alespoň o možnostech zmírnění dopadů.

Praha 30. července 2019

Představitelé Svazu měst a obcí ČR se sešli s některými zástupci obcí, jejichž území je potenciálně ohroženo vytvořením alternativních tras po zavedení mýta na dalších komunikacích I. třídy. Dlouhé měsíce vedl Svaz měst a obcí ČR diskusi s Ministerstvem dopravy ve věci rozšíření zpoplatnění komunikací I. třídy. Ministerstvo dopravy však diskusi o naplnění memoranda uzavřelo tím, že dle stávajícího právního stavu nelze stanovit nulové mýtné, lze však jednat alespoň o možnostech zmírnění dopadů.

Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR, vyslechl obavy starostů a starostek dotčených měst a obcí. Výsledkem jednání je dohoda na zaslání dalšího dopisu ministrovi dopravy a předsedovi vlády ČR, kde budeme požadovat, aby pan ministr nepodepisoval vyhlášku, která stanoví rozsah zpoplatněných úseků, a kde opětovně zopakujeme naše stanoviska.

„Celá situace však není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá, a to nejenom z pohledu dalších kroků stran alternativních tras, ale ani ve věci potenciálního nulového mýtného. Od Ministerstva dopravy budeme požadovat jednoznačnou odpověď, na základě jakých věcných argumentů je nutno zpoplatnit nové úseky silnic I. třídy a není možné na nich stanovit nulové mýtné“, konstatuje předseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta Kyjova František Lukl.

Všichni přítomní se shodli na skutečnosti, že jednotliví zástupci Ministerstva dopravy podávají různé a rozdílné informace, a proto bude Svaz požadovat jasné odpovědi na celou řadu sporných otázek v dané věci.

 

Další informace: Svaz měst a obcí ČR, telefon 234 709 711, e-mail: smocr@smocr.cz