26.11.2019

DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU

Rada Svazu měst a obcí ČR přijala dne 22. listopadu 2019 tuto výzvu, ve které upozorňuje na rizika spojená s rekodifikací stavebního práva.

Praha, 26. listopadu 2019

V této výzvě souhlasí s potřebou zjednodušení a zrychlení stavebních řízení, ale zásadně nesouhlasí s institucionálními změnami, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy, rušení stavebních úřadů. Hlavní a nejzávažnější důvody pro vyslovení nesouhlasu s rekodifikací stavebního práva jsou následující:

1) hrubý zásah do práva na samosprávu při rozhodování o využití vlastního území 

2)  územní plán a jeho výklad bude vytvářet centrální úřad

3)  nejasné dopady do rozpočtů měst a obcí

4)  oddálení stavebního úřadu občanům

5)  začátek likvidace spojeného modelu veřejné správy

6)  centralizace a koncentrace státní moci

7)  návrh vytvořen ve spolupráci se soukromými subjekty, nikoliv obcemi a kraji

8)  vítězství soukromého zájmu nad veřejným, není řešen příspěvek developerů na veřejnou infrastrukturu

9)  nucený přesun úředníků pod centrální úřad i proti jejich vůli

10) centralizace přesune systémovou podjatost na stát, ale nevyřeší ji

Další informace: Svaz měst a obcí ČR, telefon 234 709 711, e-mail: smocr@smocr.cz