04.09.2020

Cyklus 10 diskuzních setkání ke Stavebnímu zákonu zahajuje téma Ochrana veřejných zájmů

Pravidelná pondělní diskuzní setkání o problematice Stavebního zákona zahajuje téma Ochrana veřejných zájmů již v pondělí 14. září 2020 v 15:00 v Nadaci ABF.

Cyklus Stavební zákon pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci České stavební akademie ve spolupráci s Českou Společností pro stavební právo, MMR, MPO, SPS, profesními komorami a dalšími profesními institucemi či orgány veřejné správy.

Rekodifikace stavebního práva je velké téma, o kterém se hovoří velmi hlasitě již několik let. Slibuje skutečné naplnění principu jedna stavba – jeden úřad – jedno povolení vytvořením nové jednotné soustavy státní stavební správy s integrací dotčených orgánů, změny v územním plánování, urychlení povolení i digitalizaci celého stavebního řízení. Vzbuzuje velká očekávání. Zaznívá chvála, silně je slyšet kritika – kritika způsobu přípravy zákona ve spolupráci MMR a HK, kritika vlastního textu zákona vyjádřená uplatněním více než pěti tisíci připomínkami, kritika častých a zásadních změn navržené úpravy, a to i v průběhu mezirezortního připomínkového řízení. V současné době byl návrh zcela nového stavebního zákona, který vyvolal nutnost změn v dalších 57 zvláštních zákonech, projednán Legislativní radou vlády, vláda jeho aktuální podobu schválila a již v září by měl být předán k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny.

Každý o rekodifikaci něco zaslechl, informace i názory se různí, pro časté změny je situace mnohdy nepřehledná. Proto je připraven cyklus pravidelných diskusních setkání, kde zástupci předkladatele budou mí prostor vysvětlit změny oproti současnému stavu i jejich dopady, seznámit s aktuálním stavem projednávání v Parlamentu, a kde zazní i hlasy „z druhé strany“ od zástupců stavebních úřadů, obcí, investorů, projektantů a dalších subjektů podílejících se na přípravě i realizaci stavebním procesu.

 

I Vy můžete přijít diskutovat, prezentovat svoje názory a zkušenosti.

 

pořadatel:           Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

místo:                  Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

čas:                      15.00 – 17.00 hod. / vždy v pondělí

 

Odborným garantem cyklu diskuzí je JUDr. Vladimíra Sedláčková.

Harmonogram najdete v příloze.