26.05.2020

Černý den obcí a krajů je především černým dnem podnikatelů a živnostníků

Praha 26. května – Kvůli přetrvávajícímu legislativnímu chaosu a postupnému ukrajování rozpočtů ze strany státu obce ruší a pozastavují plánované investice v řádu desítek miliard korun. Ukázal to unikátní květnový průzkum mezi 382 obcemi. Poslanci budou 26. 5. hlasovat o financování třetího kompenzačního bonusu pro podnikatele, který má z rozpočtů obcí ukrojit dalších 11,2 mld. korun. Tichý protest obcí a krajů se tak stává tryznou za podnikatele a živnostníky, kteří přijdou o zakázky potřebné pro resuscitaci jejich podnikání a restart celé české ekonomiky.

Obce chtějí dát práci místním firmám a podnikatelům. Stát jim však postupně peníze bere, poslední kolo mají v úterý 26. 5. schválit poslanci. Svaz měst a obcí ČR je proto společně se Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova jedním z iniciátorů protestní akce Černý den pro obce a kraje, která vyzývá místní i krajské samosprávy k tichému protestu proti nekoncepčnímu řešení finančních kompenzací podnikatelů poškozených pandemií Covid-19. Obce i kraje mají na znamení smutku a zmaru vyvěsit v úterý 26. května černé vlajky. 

„Opakovaně apelujeme na vládu, aby zastavila období nejistoty a chaosu. Na jedné straně nás vyzývá, abychom masivně investovali a podpořili ekonomiku, na straně druhé nám znovu a nekoncepčně ukrajuje z rozpočtů,“ říká předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Nabízíme varianty řešení, ale vláda s námi odmítá jednat. Přitom můžeme přesvědčit starosty, aby se pustili do plánovaných investic, pokud ovšem budou nastavena jasná pravidla a vláda s námi začne hrát fér.“   

Obce hospodaří lépe než samotný stát. V posledních letech růstu ekonomiky uměly peníze ušetřit a připravit si zdroje na potřebné investice. Očekávaný výpadek daňových příjmů spolu s legislativním chaosem, a opakovanými nekoncepčními zásahy do rozpočtů ze strany státu ale vyvolávají oprávněné obavy a neochotu obcí se zadlužit. Nové dotační tituly do rozvoje území prozatím zůstávají jen proklamacemi, navíc vyřizování dotací je tradičně zdlouhavý proces. Dotace jsou nenárokové, a ne každý žadatel na ně dosáhne, jsou tedy jen částečným řešením.

 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 800 měst a obcí a zastupuje tak téměř než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.