18.04.2012

Zpráva ESN "Rozvoj komunitní péče"

Zpráva Evropské sociální sítě, která se týká rozvoje komunitní péče. Obsahem zprávy jsou informace o prvních krocích v procesu deinstitucionalizace služeb a identifikace důležitých prvků pro kvalitní komunitní péči.

Zpráva Evropské sociální sítě, která se týká rozvoje komunitní péče. Obsahem zprávy jsou informace o prvních krocích v procesu deinstitucionalizace služeb a identifikace důležitých prvků pro kvalitní komunitní péči. A protože víme, jak je toto téma důležité i v České republice, podpořil Svaz její vydání v české verzi.

Evropská sociální síť reprezentuje obce, kraje a regiony, které plánují, navrhují, financují a mohou také poskytovat sociální služby jak v institucích, tak v komunitě. Pokud totiž mají být ústavní zařízení v Evropě zrušena a jejich (bývalí) obyvatelé mají žít nezávisle v běžných domech a bytech, v běžných ulicích, budou místní a regionální úřady hrát v této velké změně zásadní roli. Cílem zprávy je pomoci lidem lépe porozumět tomu, co komunitní péče znamená a zvýšit povědomí o jejích lidských, sociálních, ekonomických a politických přínosech.

Zpráva je dostupná i v dalších jazycích na stránkách Evropské sociální sítě.