22.03.2007

Svaz měst a obcí ČR a společnost Člověk v tísni společně vydaly publikaci Česká zkušenost transformace na místní úrovni.

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku v edici X-Crossing za podpory Ministerstva zahraničních věcí. Publikace je jakousi „kuchařkou“, která popisuje průběh transformace místní správy v České republice.

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku v edici X-Crossing za podpory Ministerstva zahraničních věcí. Publikace je jakousi „kuchařkou“, která popisuje průběh transformace místní správy v České republice.

Jejím cílem nebylo jen popsat legislativní opatření a kroky reformy veřejné správy, ale především ukázat, jaký měl průběh reformy dopad na život českých obcí a měst. Kniha také zachycuje osobní zkušenosti a vzpomínky lidí, kteří se na obnovení samosprávy v České republice jako starostové nebo zastupitelé aktivně podíleli.
„Tato kniha vznikla s cílem zaznamenat, jak české transformace probíhala na úrovni obcí a měst. „Chceme ukázat, s čím jsme se potýkali, jaké úkoly před námi stály a jak jsme je řešili, co se povedlo, ale i jaké chyby jsme udělali. Doufám, že texty budou přínosnou inspirací těm zemím, které transformace teprve čeká,“ říká Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR.
„Během naší práce v bývalých sovětských republikách jsme si ověřili, že o české zkušenosti s průběhem reforem, včetně samosprávních, je v této oblasti velký a upřímný zájem“, doplňuje David Stulík ze společnosti Člověk v tísni. „Nechtěli jsme ukazovat jen samotná pozitiva, ale i negativní zkušenosti, aby se jim případní následovníci dokázali vyhnout.“
 
I když kniha vznikla v rámci projektu zaměřeného na běloruské zastupitele, mohou z ní čerpat zkušenosti i ostatní země bývalého sovětského bloku, které transformací a demokratizací procházejí či se na ni chystají. Kniha byla vydána v ruském jazyce v knižní podobě a na CD nosičích.
 

za Svaz měst a obcí ČR:    
Mgr. Gabriela Hermannová  
tel.: 234 709 719 
e-mail: hermannova@smocr.cz                     
  
za Člověka v tísni:
David Stulík
tel: 226 200 448
e-mail: david.stulik@peopleinneed.cz