11.05.2012

Současné trendy v partnerství měst a obcí

Svaz právě vydal novou publikaci, která mapuje situaci v partnerství měst a obcí v České republice. Přináší zajímavé a nové informace o zapojení českých měst a obcí do této velmi oblíbené formy mezinárodní spolupráce.

Svaz měst a obcí ČR právě vydal novou publikaci, která mapuje situaci v partnerství měst a obcí v České republice. Cílem bylo vytvořit publikaci, která českým obcím, městům, jejich voleným i nevoleným zástupcům, organizacím, které se o partnerství starají, i nadšeným občanům zapojeným do partnerských aktivit a dalším zájemcům přináší zajímavé a nové informace o zapojení měst a obcí v ČR do této velmi oblíbené formy mezinárodní spolupráce. Podstatnou část publikace tvoří příklady konkrétních town-twinningových projektů realizovaných v nedávné době, které přinášejí nové přístupy a metody a mohou se stát inspirací pro další města a obce.

Publikace vznikla v rámci projektu na podporu partnerské spolupráce měst a obcí, na kterém spolupracovaly Svaz měst a obcí České republiky a Združenie miest a obcí Slovenska za podpory programu Evropa pro občany.

 Kniha je k dispozici zdarma v kanceláři Svazu měst a obcí ČR a v elektronické podobě také na webových stránkách www.partnerskamesta.cz.