12.02.2016

S evropskými dotacemi samosprávám poradí nová publikace

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace nazvaná "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí" vyšla v nákladu 1 000 ks. Dostupná je zdarma, a to i v elektronické podobě.

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace nazvaná "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí" vyšla v nákladu 1 000 ks. Dostupná je zdarma, a to i v elektronické podobě.

"Ambicí publikace je představit základní možnosti samospráv při čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014-2020," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: "Stostránková brožura také analyzuje aktivity a úspěšnost měst a obcí při čerpání evropských dotací v letech 2007-2013. V daném období samosprávy podaly celkem 36 482 žádostí, vydána byla rozhodnutí o poskytnutí dotací v celkové výši 157 miliard korun. K 10. listopadu 2015 města a obce zhruba dvě třetiny projektů dokončily."

Publikaci tvoří dvě navazující části. První čtenáře provází operačními programy ESIF 2014-2020 a jejich prioritami. Obsahuje podrobnosti k vybraným dotačním možnostem určeným a vhodným pro samosprávy a jejich příspěvkové organizace. Čtenář zde najde informace o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), OP Zaměstnanost (OPZ), OP Doprava (OPD), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a Programu rozvoje venkova (PRV). Představeny jsou i novinky.

"Ze změn v novém programovém období je pro tuzemská města a obce nejdůležitější snížení počtu programů, koncepce Jednotného metodického prostředí, která má zajistit stejná pravidla napříč systémem a rozšířený monitorovací systém, jehož podstatou by měla být jednodušší administrativa, kdy žadatel už nebude muset tisknout žádné dokumenty," říká místopředseda pro evropské záležitosti Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a dodává: "Pro Českou republiku je na základě Dohody o partnerství, schválené Evropskou komisí, na projekty vyčleněno celkem 24 miliard eur, z toho by významná část měla jít právě do územních samospráv."

Druhá část publikace analyzuje, jak byly města a obce úspěšné při čerpání dotací z EU v letech  2007-2013. Rovněž mapuje chybovost v projektech a poukazuje na časté nedostatky včetně důvodů nedočerpání dotací. Více než polovina projektů, které v předchozím programovém období realizovaly města a obce, s nimiž souvisí i téměř polovina peněz schválených rozhodnutím o dotaci, tedy cca 74 miliard korun, se týkalo OP Životní prostředí. Více než 600 projektů se realizovalo v každém z regionálních operačních programů (ROP) Jihozápad, Střední Čechy a Střední Morava. Úspěšnost samospráv při žádání o evropské dotace byla 64 %. Nejúspěšnějšími žadateli (74,2 %) byly obce do 499 obyvatel, což je dáno nižším počtem žádostí. V průměru podaly a realizovaly dva projekty.

Publikace "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí"  vznikla v rámci projektu "Podpora aktivního zapojení měst a obcí ČR do rozhodovacích procesů EU a účinná obhajoba zájmů samospráv ČR na úrovni Evropské unie a dalších evropských zemí". Dotace na tento projekt byla poskytnuta ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. Pro Svaz měst a obcí ČR ji zpracovala společnost MEPCO. Vycházela přitom z dostupných dokumentů řídících orgánů, zejména pak ze schválených verzí operačních programů. Publikace je dostupná na www.smocr.cz.