14.11.2006

Publikace pro malé obce

APVF (Association des Petites Villes de France) ve spolupráci s AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d´Europe) vydaly knihu s praktickými příklady použití strukturálních fondů pro rozvoj malých obcí.

APVF (Association des Petites Villes de France) ve spolupráci s AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d´Europe) vydaly knihu s praktickými příklady použití strukturálních fondů pro rozvoj malých obcí.

Publikace je rozčleněna do pěti základních kapitol, kde jsou příklady z praxe ve Francii. Seznámíte se tak s možnostmi ekonomického rozvoje, trvale udržitelného rozvoje, zaměstnanosti, dopravy i místního rozvoje.

Každý z příkladů je doplněn nejen o základní informace o projektu včetně jeho financování, časovém harmonogramu, nechybí zde ani slovo starosty obce.

Umíte-li francouzsky, publikace je zdarma ke stažení na webových stránkách APVF.

Pavla Kulhavá
oddělení vnějších vztahů
smocr@smocr.cz