15.06.2016

Publikace "Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace" seznamuje s možnostmi evropských dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci s názvem Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace. Rozdělena je podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci s názvem Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace. Rozdělena je podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací. 

Vydáním brožury navazuje ministerstvo na předchozí úspěšné publikace pro zájemce o evropské dotace v programovém období 2014-2020. Abeceda fondů EU kromě obecného přehledu o programech a jejich nastavení v novém období popisuje i deset základních kroků k úspěšné realizaci projektu. Již zmíněná brožura Evropské fondy pro obce: Příležitosti v  období 2014-2020 je nezastupitelný zdroj informací o příležitostech v evropských fondech pro starosty.

Všechny publikace jsou dostupné v regionální síti informačních středisek Eurocentrum, nebo také ke stažení na webových stránkách www.dotaceEU.cz/publikace.