19.03.2004

Příručka člena zastupitelstva obce na CD-ROM

Novelizované vydání Příručky člena zastupitelstva obce, která byla za široké spolupráce vydána v roce 2002 v rámci projektu MATRA a rozeslána Svazem zdarma všem členům obecních i krajských zastupitelstev, bude již brzy připraveno, tentokrát na CD-ROMu.

Novelizované vydání Příručky člena zastupitelstva obce, která byla za široké spolupráce vydána v roce 2002 v rámci projektu MATRA a rozeslána Svazem zdarma všem členům obecních i krajských zastupitelstev, bude již brzy připraveno, tentokrát na CD-ROMu.

 Realizace přípravy je opět řízena Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu České republiky. Pracuje na ní tým autorů jednotlivých pasáží a příslušných oponentů.  Pravidelně se schází redakční rada (za Svaz starosta Úval Ing. Ivan Černý a výkonný místopředseda Jaromír Jech), která pečlivě sleduje texty, především ty, v nichž za poslední dva roky došlo ke změnám. A že jich není málo, to si každý ze starostů dokáže představit. Nová podoba – CD-ROM – umožňuje dát „příručce“ mnohem větší rozměr, a to především díky celé řadě dalších odkazů a propojení na další informace.

            CD-ROM by měl být rozesílán na všechny obce v září letošního roku. Předsednictvo Svazu se zabývalo otázkou distribuce a přiklonilo se k návrhu rozeslat CD ve spolupráci s časopisem Obec a finance. Svaz vydá zvláštní číslo InSu, a to v počtu zhruba 6 900 ks, který bude společně s časopisem Obec a finance a CD-ROMem rozeslán zdarma na všechny, tedy i nečlenské, obce a města České republiky (a několik dalších adres, kam je doručován navíc jak InS, tak časopis Obec a finance). Celorepublikové vydání InSu bude mít, vedle mediálního zviditelnění svazové činnosti i  propagační a náborový charakter.

Jaromír Jech