09.01.2003

Presentace Příručky člena zastupitelstva obce

Ve čtvrtek 5. prosince 2002 se konala slavnostní presentace Příručky člena zastupitelstva obce za účasti všech  partnerů projektu. Ing. Oldřich Vlasák, Jaromír Jech, Dagmar Plachá, Ing. Šárka Marianová a JUDr. Josef Vedral Ph.D. slavnostně předali starostům a primátorům Příručku člena zastupitelstva obce. Součástí oficiálního předání byla panelová diskuse, které se kromě zástupců obcí a měst České republiky zúčastnili partneři z Asociace nizozemských municipalit a zástupci české i nizozemské vlády. Diskuse byla velmi otevřená a diskutující konkrétní, kritičtí i sebekritičtí. Tento neformální přístup byl pro nizozemskou stranu příjemným překvapením i zpestřením.


Předsednický stůl


Ing. Vlasák oficiálně předává příručku nizozemské velvyslankyni


Ing. Vlasák a Mgr. Petrů předstvují příručku


Pohled do auditoria


Autoři byl za svoji práci odměněni kytičkou


I členové redakční rady byli za svoji práci odměněni kytičkou