02.05.2005

Právní příručky pro obce

Vydavatelství ASPI vydalo dvě publikace určené obcím. Meritum Obce 2005 obsahuje srozumitelný výklad oblastí, které představitelé obcí v praxi řeší, a to ve znění předpisů pro rok 2005. Celá problematika je rozdělena do devíti částí – Obce; Kraje a správní řád; Majetek obce; Daně a místní poplatky; Obyvatelstvo; Volby a místní referendum; Bezpečnost obce; Územní rozvoj, silniční doprava, školství a Ochrana životního prostředí. Další kniha pojednává o DPH ve vztahu k obecním rozpočtům.

Vydavatelství ASPI vydalo dvě publikace určené obcím. Meritum Obce 2005 obsahuje srozumitelný výklad oblastí, které představitelé obcí v praxi řeší, a to ve znění předpisů pro rok 2005. Celá problematika je rozdělena do devíti částí – Obce; Kraje a správní řád; Majetek obce; Daně a místní poplatky; Obyvatelstvo; Volby a místní referendum; Bezpečnost obce; Územní rozvoj, silniční doprava, školství a Ochrana životního prostředí. Další kniha pojednává o DPH ve vztahu k obecním rozpočtům.

Nové příručky pro obce

Meritum Obce 2005 obsahuje srozumitelný výklad oblastí, které představitelé obcí v praxi řeší, a to ve znění předpisů pro rok 2005. Celá problematika je rozdělena do devíti částí – Obce; Kraje a správní řád; Majetek obce; Daně a místní poplatky; Obyvatelstvo; Volby a místní referendum; Bezpečnost obce; Územní rozvoj, silniční doprava, školství a Ochrana životního prostředí. Tyto části jsou pak dále děleny na hlavy a oddíly, v jejichž rámci jsou řešeny konkrétní oblasti jako např. Působnost obce, Krajské úřady, Správní řád, Rozpočtová pravidla, Místní poplatky, Veřejné zakázky, Obecní policie, Finanční kontrola, Účetnictví, Státní sociální kontrola, Přestupky, Evidence obyvatel, Odpady apod.

 

Výhodou Merita  je přehledná a praktická struktura textů, která spočívá v členění na:

·         definici – přesný popis rozebíraného pojmu;

·         výklad – podrobný, praktický rozbor daného tématu;

·         příklad – vysvětlení na konkrétním příkladu z praxe;

·         upozornění – upozornění na důležité skutečnosti;

·         výjimku – upozornění na neobvyklou, odlišnou situaci;

·         odkazy na právní úpravu – všude, kde je potřeba, najdete odkazy na právní předpisy

·         literaturu – literatura k dané problematice;

·         judikaturu – související judikatura k dané problematice atd.

Orientace v publikaci je snadná díky tzv. marginálním číslům, která jsou uvedena na okraji stran, na úrovni stejného řádku či odstavce, kde se nachází pojem, k němuž se vztahují. Závěr Merita je věnován právním předpisům obcí, kde jsou řešeny jednotlivé kroky při jejich vydávání (druhy, příprava, schválení, náležitosti, obsah, platnost, účinnost, zrušení právního předpisu atd.) a uvedeny vzorové texty právních předpisů a nejčastější vyhlášky a nařízení obcí. Meritum Obce 2005 předkládá řešení oblastí, které se v každé obci běžně vyskytují. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro starosty a představitele obcí i pro všechny, kdo se chtějí nebo potřebují v problematice samosprávy orientovat.

Předností publikace je bezplatná průběžná aktualizace obsažených informací, a to formou měsíční  aktualizace na internetu www.aspimeritum.cz a čtvrtletně prostřednictvím tištěného newsletteru.

Kniha "DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí"  objasňuje principy zdaňování veřejnoprávních subjektů daní z přidané hodnoty v kontextu s evropským právem a upozorňuje na problematické oblasti zákona. Důležitá je i proto, že se vstupem naší země do EU se změnilo mnoho předpisů. Na knižním trhu jde o první odbornou publikaci zaměřenou na DPH ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.

 

 

Meritum obce, 904 stran, plastová vazba, 875 Kč

DPH v roce 2005,  104 stran, brožovaná, cena 159 Kč

Adresa vydavatelství: ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401, email: obchod@aspi.cz, http://www.aspi.cz

 

Jaroslav Lenert