30.10.2006

Nové publikace s návody pro města

Publikace "Města pro lidi" zaměřující se na snižování automobilové dopravy ve městech vyšla již loňském roce. Letos vydalo Ministerstvo životního prostředí další dvě - "Cyklistika pro města" a "Děti na cestách - bezpečně po městě." Všechny knihy byly vydány v rámci komunikační strategie MŽP a jsou k dispozici zdarma.

Publikace "Města pro lidi" zaměřující se na snižování automobilové dopravy ve městech vyšla již loňském roce. Letos vydalo Ministerstvo životního prostředí další dvě - "Cyklistika pro města" a "Děti na cestách - bezpečně po městě." Všechny knihy byly vydány v rámci komunikační strategie MŽP a jsou k dispozici zdarma.

"Města pro lidi" je název knihy, která přináší nápady k snížení automobilové dopravy. Je členěna do pěti kapitol, ve kterých se dočtete o základních pojmech i návrzích řešení. Velice užitečnou je pak kapitola případových studií z evropských měst a i několik příkladů z České republiky. Publikace obsahuje celou řadu praktických rad a pro vyznavače čísel i několik srovnávacích tabulek, či grafů.
Zdarma ji můžete získat v omezeném množství v Eurocentrech ve všech krajských městech nebo ji můžete objednat na adrese www.euroskop.cz

Informace pro zástupce měst a obcí k cyklistické dopravě přináší "Cyklistika pro města." Zde se dočtete nejen o výhodách jízdního kola jako dopravního prostředku, kniha přináší opět užitečné příklady z měst, které jsou cyklistice nakloněna. Dočtete se zde také rady o přerozdělení prostoru a prostředků i návod s čím začít nejdříve.
Tato publikace je zdarma v pražském Eurocentru, stáhnou si ji můžete přímo z webové adresy www.env.cz/edba ve formátu PDF.

"Bezpečně po městě" je podtitulem publikace "Děti na cestách." Ta se zaměřuje na vhodné podmínky pro zdravý vývoj příštích generací, tedy život dětí ve městech. Obsahuje nejen informace o životě dětí a mládeže ve městech (cesta do školy, mládež a mopedy, atd), ale opět i návody k řešení problematických oblastí a několik praktických příkladů. Poslední kapitolou jsou velice užitečné kontakty evropské i české.
I tato publikace je zdarma v pražském Eurocentru, stáhnou si ji můžete přímo z webové adresy www.env.cz/edba ve formátu PDF.